Tajný recept Warrena Buffetta? Vyberajte si podniky, nie akcie

Ako už určite viete, Warren Buffett je americký miliardár, filantrop a jeden z najúspešnejších investorov na svete. Narodil sa v roku 1930 a preslávil sa svojou filozofiou hodnotového investovania a schopnosťou realizovať úspešné dlhodobé investície.

Buffett je hlavným predstaviteľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Berkshire Hathaway. Ide o holdingovú spoločnosť, ktorá má v portfóliu množstvo rôznych podnikov a tiež podiely vo veľkých známych firmách ako Coca-Cola, IBM či American Express.

Jeho investičná filozofia je založená na hľadaní podhodnotených spoločností s dobrými fundamentálnymi ukazovateľmi, a to s cieľom dlhodobo investovať a zhromažďovať hodnotu. Jeho úspechy a investičná stratégia sa stali vzorom pre mnoho ďalších investorov.

Tajomstvo úspešného investovania spočíva podľa Warrena Buffetta v tom, že investor si musí vyberať podniky a nie akcie. Podľa Buffetta je potrebné investovať do „podnikov s dlhodobo priaznivými ekonomickými charakteristikami a dôveryhodnými manažérmi“. Tento prístup je známy ako hodnotové investovanie. Zameriava sa na dlhodobé držanie akcií a nie obchodovanie s akciami na základe krátkodobých cenových výkyvov, inak známe ako aktívne investovanie.

Veštec z Omahy, ako Buffetta prezývajú, uvádza štyri pravidlá, ktorými by sa mali riadiť manažéri pri investičných rozhodnutiach. Tie sú nasledovné:

1. Rozumiete danému podniku?

Okrem toho, že viete, ako podnik funguje a čo ponúka spotrebiteľom, mali by ste mať predstavu aj o tom, kde bude podnik o 10 rokov alebo o niekoľko desaťročí. V praxi to teda znamená vyhýbať sa špekulatívnym príležitostiam. „Ak nie ste ochotní vlastniť akcie 10 rokov, ani neuvažujte o tom, že ich budete vlastniť 10 minút,“ napísal v roku 1996 v liste pre akcionárov.

2. Má podnik trvalú konkurenčnú výhodu?

Buffett tvrdí, že najdôležitejším faktorom pri výbere úspešnej obchodnej investície je konkurenčná výhoda spoločnosti. Čím je konkurenčná výhoda bezpečnejšia, tým je pravdepodobnejšie, že spoločnosť bude prosperovať celé desaťročia. Konkurenčnou výhodou môže byť silná značka, za ktorú sú ľudia vždy ochotní zaplatiť, ako napríklad Coca-Cola, alebo jedinečný obchodný model, napríklad predaj poistenia priamo spotrebiteľovi, a nie cez poisťovacích maklérov.

3. Má vedenie podniku integritu a talent?

Buffett povedal, že u manažéra alebo lídra hľadá tri veci: inteligenciu, iniciatívu a integritu. Na integrite však záleží najviac, „pretože ak získate niekoho bez integrity, získate lenivého a hlúpeho človeka,“ povedal Buffett v jednom prejave v roku 1998. S bezúhonnosťou súvisí aj dôvera. To znamená, že každé rozhodnutie vedúceho pracovníka má v praxi zmysel.

4. Dáva cena zmysel?

Pasívni investori ako Buffett vyhľadávajú akcie firiem, ktoré sa obchodujú za nižšiu cenu, ako je ich vnútorná hodnota. Hoci neexistuje univerzálne meradlo hodnoty, spoločnosti s dlhodobým potenciálom dosahovať zisk majú zvyčajne konzistentné tržby, ideálne peňažné toky a nízke zadlženie. Ak je cena akcií v porovnaní s hodnotou spoločnosti nízka, je to príležitosť na nákup.

To však neznamená, že Buffett a jeho dlhoročný kolega Charlie Munger hľadajú tie najlepšie ponuky len na základe ceny akcií. Treba si uvedomiť, že investujeme do podniku z dlhodobého hľadiska, nielen do ceny akcií v čase nákupu.

Buffett vo svojom výročnom liste akcionárom v roku 1989 napísal: „Je oveľa lepšie kúpiť skvelú spoločnosť za férovú cenu, ako férovú spoločnosť za skvelú cenu.“ Ako ďalej uvádza, „pri kúpe spoločností alebo bežných akcií hľadáme prvotriedne podniky riadené prvotriednym manažmentom.“

Zdroje: cnbc.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre