Globálny rozvoj CBDC pokračuje: svoju digitálnu menu zavádza aj Rusko

ruský rubeľ

Koncom roka 2023 by mala ruská centrálna banka uskutočniť krok vpred v modernizácii svojho finančného systému a zdigitalizovať svoju národnú menu rubeľ.

Digitálny rubeľ bude digitálnou verziou oficiálnej meny krajiny – ruského rubľa, založená na princípe blockchain-u. Cieľom tohto kroku bude vykonávanie efektívnejších a bezpečnejších transakcií s nižšími nákladmi. Podľa ruského ministra Antona Siluanova bude digitálna verzia spustená do obehu koncom roku 2023. „Centrálna banka už tento rok spustila pilotnú verziu. Koncom roka, po prijatí legislatívnych úprav, bude digitálny rubeľ vypustený do obehu,“ vyhlásil Siluanov.

Čo je CBDC?

Jedným z najmodernejších globálnych trendov je postupná modernizácia a digitalizácia finančných systémov, čím sa platobné transakcie zefektívňujú a sú aj bezpečnejšie. CBDC (z anglického Central Bank Digital Currency) je forma digitálnej meny, vytvorená centrálnou bankou krajiny. V súčasnosti už v mnohých krajinách prebieha testovanie pilotných systémov takejto meny (napr. Kazakhstan, Brazília, India atď.) a ďalšie krajiny pribúdajú s prípravami na spustenie (Japonsko, UK, Kanada atď.). CBDC umožní taktiež uskutočňovať platobné operácie aj osobám, ktoré nemajú prístup k bankovému účtu.

Aký bude mať digitálny rubeľ efekt?

V prvom rade si polepšia ruskí obchodníci a podnikatelia, nakoľko budú benefitovať z efektívnejších, rýchlejších a nízko-nákladových platobných transakcií. Navyše, mnoho občanov Ruska nemá prístup k tradičným bankovým službám, ako sú bankové účty a kreditné, či debetné karty. Možnosť používania digitálnej meny umožní takýmto ľudom zúčastňovať sa na chode ekonomiky a získaťť prístup k finančným službám. Najväčším benefitom pre ruskú ekonomiku však bude zníženie jej závislosti od amerického dolára.

Okrem spomínaných benefitov, ako sú zefektívnenie finančného systému Ruska, ekonomická nezávislosť, či sprístupnenie možností platobných stykov každému, zavedenie digitálneho rubľa má aj negatívne stránky. Nakoľko sú takéto transakcie transparentné, ruská vláda by teoreticky mohla monitorovať finančné aktivity jej obyvateľov, čo by zvyšovalo obavy zo straty súkromia a ohrozenia základných ľudských práv. Pre svetovú ekonomiku je preto dôležité nielen naplno využiť výhody, ale taktiež počítať s možnými hrozbami, ktoré digitalizovanie mien prináša.

Zdroje: cryptonews.com; cryptopolitan.com; investopedia.com; atlanticcouncil.org

Redaktor portálu investicne.sk
Zdieľať
Komentáre