Čo sú defenzívne akcie a ako ich nájsť?

investovanie

Ako uvádza portál Investopedia, defenzívnou akciou nazývame akciu, ktorá poskytuje konzistentné dividendy a stabilný rast bez ohľadu na to, v akom stave sa nachádza celkový akciový trh. Označované sú aj ako necyklické akcie.

Môžu to byť práve defenzívne akcie, ktoré v čase recesie alebo medvedieho trhu ochránia naše portfólio pred výraznou stratou hodnoty. Za defenzívne akcie sa považujú dobre zabehnuté spoločnosti ako sú napr. Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ), Philip Morris International (PM) alebo Coca-Cola (KO).

Aj keď tieto akcie neponúkajú veľký rastový potenciál, počas ekonomického poklesu majú tendenciu dosahovať lepšie výsledky ako celkový trh. Je to najmä vďaka stabilnému toku dividend.

Ide najmä o segmenty, v ktorých aj v časoch krízy pretrváva stabilný dopyt, napr. energie (plyn, voda..) alebo spotrebný tovar. V akejkoľvek fáze ekonomického cyklu potrebujeme pre život vodu, potraviny alebo lieky, preto sú tieto segmenty menej náchylné na celkové výkyvy v ekonomike a na trhu.

Defenzívne akcie môžu zabrániť tomu, aby naše portfólio výrazne stratilo svoju hodnotu počas recesie alebo medvedieho trhu. Na druhej strane, nízka volatilita defenzívnych akcií často vedie k menším ziskom počas býčích trhov. Takže keď nastane ekonomický boom, investor prichádza o možnosť vyšších ziskov, ktoré na druhej strane prinášajú cyklické akcie.

Necyklické, defenzívne akcie ale stoja za pozornosť, keďže môžu byť stabilným doplnkom v akciovom portfóliu a vďaka konzistentným dividendám môžu vykryť pokles ostatných akciových titulov.

Ako nájsť defenzívne akcie?

Hlavným spôsobom, ako nájsť defenzívnu akciu, je pozrieť sa na jej BETA koeficient, ktorý je meradlom volatility akcie v porovnaní so širším trhom. Defenzívne akcie majú zvyčajne nižšiu hodnotu BETA, pretože sú menej ovplyvnené cenovými výkyvmi.

Ak je BETA akcie rovné 1, znamená to, že volatilita akcie je rovnaká ako volatilita trhu. Ak je BETA koeficient akcie 1.2, znamená to, že akcia je o 20 % volatilnejšia ako trh, ak je BETA 0.6, akcia je o 40 % menej volatilná ako trh. Napr. aktuálny  BETA koeficient akcií Coca Cola je v súčasnosti 0.58, čo znamená, že akcie sú o 42 % menej volatilné, ako trh. BETA koeficient si viete nájsť v rôznych akciových screeneroch, ako je napr. Finviz.com

Finviz.com
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať