Americká vláda pôjde tvrdšie po digitálnych gigantoch

V USA sa chystá pritvrdenie protimonopolnej agendy. Nová šéfka americkej obdoby protimonopolného úradu avizuje návrat ku koreňom, teda k silnejšiemu zameraniu sa na ekonomické postavenie veľkých spoločností na trhu.

Nerovnosť a ňou spôsobné sociálne nepokoje budú hlavnými hybnými silami ovplyvňujúcimi spoločnosť v nasledujúcich rokoch. Trend globalizácie a uprednostňovania kapitálu na úkor práce, ku ktorému dochádzalo od začiatku 80tych rokov, teraz prichádza k svojmu záveru. 

Americká právnička Lina Khan, špecializujúca sa na protimonopolné právo, sa čoskoro stane komisárkou Federálnej obchodnej komisie USA. Ide o americkú obdobu protimonopolného úradu. V nedávnom prejave v americkom Senáte sa L. Khan vrátila k pôvodným koreňom protimonopolnej regulácie platnej pred zhruba sto rokmi. 

Znamená to návrat k zameraniu sa na ekonomickú silu účastníkov trhu, nie len na „blaho“ spotrebiteľa, ako je tomu dnes. K posunu protimonopolnej agendy v prospech práv spotrebiteľa došlo počas mnohých dekád počnúc svetovou vojnou, cez ekonomickú až po finančnú krízu. Trhová sila účastníkov sa stratila z hľadáčika regulačných úradov. 

Dôsledkom toho bolo množstvo fúzií a akvizícií, ku ktorým dochádzalo pod zámienkou poskytovania výhod pre koncového spotrebiteľa. L. Khan uvádza ako príklad spoločnosť Amazon. Tá svojim monopolným postavením tlačí na dodávateľov tovarov a služieb, ktorých produkty predáva, tak silno, že dodávatelia nemajú dosť peňazí na svoj ďalší rozvoj a zvyšovanie miezd. Protimonopolným orgánom to však nevadí, pretože ceny pre koncových spotrebiteľov klesajú. 

Ďalším príkladom zneužívania ekonomickej sily sú spoločnosti Apple a Google, ktoré prevádzkujú dva najväčšie obchody s mobilnými aplikáciami. Firmy ako Spotify, Tile a Match Group usvedčujú dvoch technologických gigantov zo zneužívania ich dominantného postavenia. 

L. Khan chce preto zvýšiť silu a vplyv americkej obchodnej komisie. Tá by sa mala podľa jej novej šéfky bližšie pozrieť na zneužívanie moci technologických gigantov. K zmene nepríde zo dňa na deň, investori však tento nový trend nemôžu ignorovať. 

Finančné trhy už začali túto zmenu v protimonopolnej agende započítavať do cien, čo sa prejavilo poklesom akcií Apple a Google. 

Keď sa zmena zavŕši, bude to mať ďalekosiahle dôsledky pre celú ekonomiku. Dobrou správou je, že sa posilní konkurencia. Sklamaní však budú akcionári veľkých technologických spoločností.

Peter Garnry, akciový analytik Saxo Bank

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať