Grécko opäť na vlastných nohách. Krajina si začína požičiavať sama

Krízou sužované Grécko sa po viac ako ôsmich rokoch odpája od finančných „infúzií“ a opäť si začína požičiavať samo. Krajina dnešným dňom opúšťa tretí (a zároveň posledný) záchranný program, prostredníctvom ktorého od európskych veriteľov čerpala 86 miliárd eur.

To znamená, že teraz sa bude Grécko financovať prostredníctvom dlhopisových trhov samo.

Treba však pripomenúť, že ešte do roku 2060 bude krajina splácať posledné peniaze zo záchranného balíka, čo znamená, že experti budú naďalej preverovať, či si Grécko plní ciele v oblasti verejných financií.

Celkový dlh krajiny aktuálne predstavuje 322 miliárd eur, čo je viac ako 180% hrubého domáceho produktu. Ide o najvyšší pomer dlhu k HDP spomedzi všetkých krajín Európskej únie.

Krajina vstupuje na dlhopisový trh s nemalou hotovostnou rezervou, ktorá by jej mala vystačiť tak na 2 roky. Ďalšou výhodou je, že Grécko teraz vykazuje prebytok verejných financií, čiže si nemusí požičiavať na financovanie chodu krajiny.

Pokiaľ Gréci udržia rozpočet v dobrom stave, na dlhopisovom trhu si tak budú požičiavať iba na refinancovanie splátok dlhu.

Aj keď sa situácia v tejto krajine stabilizovala, netreba zabúdať, že ekonomika je naďalej veľmi zraniteľná a v prípade problémov globálnej ekonomiky či hospodárstva EÚ, sa môže Grécko opäť ocitnúť v dlhových problémoch.

DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Je tiež zakladateľom portálu www.skolaforexu.sk
Zdieľať