Aký vplyv môže mať krvná skupina na moju kariéru?

0

Určite každý z nás rozumie pojmu temperament. Pre tých, ktorí by si radi osviežili pamäť jednou z poučiek, tu je: „Temperament môžeme chápať ako súbor vlastností, ktoré sa prejavujú v činnosti a správaní každého jednotlivca.“

Aj keď si to možno veľakrát neuvedomujeme, temperament ovláda citovú aj pocitovú stránku a rozhoduje o našej reakcií na určité podnety. Naplno sa prejavuje predovšetkým v stresových a krízových situáciách, kedy ho zväčša nevieme nijako ovplyvniť.

Temperament určuje správanie sa jednotlivca v zamestnaní, jeho výkon, plnenie úloh a taktiež vplýva aj na vzťahy so spolupracovníkmi. Každý z nás je predsa iný, má iné silné a slabé stránky, je inak ctižiadostivý. Zatiaľ čo jeden radšej stojí v ústraní , ten druhý sa snaží oslniť ešte aj kvet v črepníku v zasadacej miestnosti.

 „Solventnosť je otázkou temperamentu, nie otázkou príjmu.“ – Logan Pearsall Smith

Do dnešného dňa bolo vytvorených množstvo typológií, no v dnešnom článku by som vám chcela viac priblížiť typológiu temperamentu podľa krvných skupín. S týmto rozdelením prišli Japonci, ktorí sú presvedčení o tom, že povaha človeka súvisí s jeho krvnou skupinou.

Je celkom bežné, že ak sa človek uchádza o prácu v Japonsku, opýtajú sa ho na jeho krvnú skupinu. Túto otázku môžete dostať aj pri obyčajnom zoznamovaní. Japonci tvrdia, že od nej závisí aj to, či daný jednotlivec vie narábať s peniazmi a aká bude jeho kariéra.

Poznáme 4 krvné skupiny:

Prezident NixonKrvná skupina A predstavuje ľudí, ktorí sa hodia viac na metodickú prácu ako na kreatívne činnosti. Ak majú o niečom rozhodnúť, musia to najprv zo všetkých strán rozanalyzovať. Sú dobrí v práci v tíme, no ako šéfovia majú určité nedostatky.

Vhodné povolanie pre týchto ľudí je spisovateľ, knihovník, právny zástupca no aj účtovník. Ak by vás zaujímalo, medzi zástupcov tejto skupiny patrili prezidenti Carter, Nixon (na snímke vpravo), ale aj Hitler.

Krvná skupina B označuje ľudí kreatívnych a veselých. Ak niečo chcú, pôjdu si za tým, hoci by ich v tom nemal kto podporiť, nemajú problém ísť si vlastnou cestou. Ak sa dostanú do vedúcej pozície, podriadení sa ich boja pre ich prísnosť. Majú potrebu dominovať, preto je spolupráca s nimi v skupine dosť problematická. Hodia sa na povolanie novinára, umelca, psychiatra alebo detektíva.

Ľudia s krvnou skupinou AB patria medzi záhadných jedincov, o ktorých sa nevie, čo od nich môže človek očakávať. Sú labilní, raz sa nachádzajú v eufórii, inokedy v depresii.

Sú nápomocní, tvoriví, no chýba im vôľa dotiahnuť veci do konca. Vhodné pracovné pozície sú umelecké práce, vyjednávač, pracovník pre styk s verejnosťou alebo právnik. Tento typ krvi mali v minulosti napríklad aj John F. Kennedy alebo Marilyn Monroe.

Čítaj tiež: 7 viet, ktoré pred svojim nadriadeným nikdy nepoužite!

Krvná skupina 0 zahŕňa zvedavých a tvrdohlavých ľudí, ktorí nemajú radi monotónnosť a sú veľmi spontánni. Čo je ich hlavnou výhodou? Majú obrovskú vôľu pracovať a oplývajú veľkou ziskuchtivosťou.

Táto krvná skupina je podľa Nomiho (Tošitaka Nomi – riaditeľ Inštitútu pre výskum krvných skupín v Tokiu) ideálna pre bankárov, pretože títo ľudia sú schopní predvídať budúci vývoj a majú nos na správane rozhodnutia.

A aký typ temperamentu je vo vás? Neváhajte sa vyjadriť v komentároch nižšie.

Redaktorka portálu www.investicne.sk, ktorá sa venuje témam ako marketing, manažment, diplomacia a medzinárodný obchod.
Zdieľať