Prečo sa spoločnosti rozhodnú zostať privátnymi?

V súčasnosti sa v médiách názov amerického producenta osobných počítačov Dell spája najmä s plánmi jeho zakladateľa, Michaela Della, ktorý sa z firmy Dell rozhodol spraviť opäť súkromnú spoločnosť.

Americký podnikateľ, ktorý svoju firmu zrodil v roku 1984 na internátnej izbe, chce týmto krokom získať väčšiu flexibilitu pri presadzovaní vlastnej stratégie.

Mnohé svetové firmy dnes neláka prekročiť prach akciovej burzy, čo so sebou viaže viacero výhod, ale aj úskalia. Ešte predtým, než sa budeme zaoberať otázkou, prečo sa spoločnosť rozhodne zostať privátnou, sa spýtajme opačne: Prečo sa tá-ktorá firma rozhodne vstúpiť na burzu a stať sa verejne obchodovateľnou?

Hlavným dôvodom je okamžitý prístup k veľkému objemu kapitálu, avšak za cenu neustálej kontroly príslušného burzového dohľadu a akcionárov.

Práve preto sa mnoho súkromných firiem rozhodne, že zostanú súkromnými a kapitál získajú z alternatívnych zdrojov. Tým pádom podnik nemusí vytvárať štvrťročné reporty o tom, ako je financovaný, spĺňať zložité účtovné predpisy a normy týkajúce sa verejne obchodovanej spoločnosti.

Navyše, zo zverejnených reportov sa konkurencia dozvie o finančnej štruktúre, maržách či rentabilite akciovej spoločnosti, z čoho môže vyvodiť jej silné a slabé stránky.

Okrem toho sa so vstupom na akciový trh spája akási prestíž, ktorá podnik zviditeľní a prinesie mu nové príležitostí.

Na druhej strane akciové spoločnosti často podliehajú vyššej zodpovednosti. Štatistiky potvrdzujú, že manažéri verejne obchodovateľných firiem čelia omnoho vyššiemu počtu žalôb než riaditelia privátnych spoločností.

Majiteľ firmy v súkromnom vlastníctve má oproti akciovým spoločnostiam veľkú výhodu, a to tú, že má plnú moc nad prevádzkovými rozhodnutiami, ktoré nemusia prejsť schválením akcionárov.

Ďalším zásadným rozdielom medzi súkromnou a verejne obchodovateľnou spoločnosťou je ten, že hodnota podielov v súkromnej firme sa oceňuje súkromne, na základe metód zvolených firmou a teda nie verejne, kde je hodnota akcie stanovená trhom.

Na koniec, ak akcie verejne obchodovateľnej spoločností klesnú príliš nízko, niekto ich môže skúpiť a narobiť vo firme dusno!

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre