Úspešní obchodníci vedia, že každý moment je jedinečný!

0
Mozog

Minulý týždeň sme si v príspevku Obchodníci, čím to je, že klameme samých seba?!  začali rozoberať psychologické faktory a ich vplyv na obchodovanie. Dnes sa duševnou analýzou budeme zaoberať opäť, tentokrát z trošku iného pohľadu.

Pri písaní príspevku budem vychádzať z knihy „Trading in the Zone“ od Marka Douglasa, v ktorej som sa dostal k dôležitému poznaniu:

Aby sa na trhu mohol akýkoľvek vzorec opakovať, museli by sa obchodovania zúčastniť tí istí obchodníci s tým istým pohľadom na trh ako tomu bolo v minulosti. Pravdepodobnosť, že sa táto situácia zopakuje, je NULOVÁ!  Opakujem nulová!

Tieto dve vety by si mal na stenu zaznamenať každý nádejný obchodník, aby sa naučil, že je mimoriadne dôležité vnímať jedinečnosť daného momentu.

Mnohí obchodníci zlyhávajú v tom, že vidia iba to, čo už poznajú, s čím sa v minulosti stretli. Ak poznajú tú či onú formáciu alebo indikátor, v danom trhovom momente sa upriamia iba naň a zvyšok (to nové, nepoznané a dôležité zároveň) zo strachu ignorujú.

Na minulosť zabudnite, ale svoje analytické schopnosti nevypínajte!

Príde však situácia, kedy formácia alebo indikátor jednoducho nevyjde a trader sa dostáva do pomykova. Urazene vystupuje z pozície len preto, že sa spoliehal na minulosť a ignoroval to, čo bolo dôležité -> Aktuálny moment.

Aj napriek tomu, čo sa uvádza vyššie, by obchodník nemal nechať svoje analytické a inštinktívne schopnosti vypnuté. To určite nie, len nesmie očakávať, že bude mať pravdu. Podobnosť terajšieho momentu s minulým je iba základ, na základe ktorého môže obchodník určovať pravdepodobnosť.

Takže žiadna predchádzajúca skúsenosť nesmie mať vplyv na váš terajší stav mysle, pretože hlavným cieľom je dosiahnuť uvoľnený stav mysle. Len v uvoľnenom stave mysle dokážete veriť, že sa môže stať čokoľvek, čím odstránite mylné predsudky, ktoré vás môžu ponoriť do nepríjemných strát.

Dušan Hruška - Investičné Noviny

 

Dušan Hruška

DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín – www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, osobnostný rozvoj a leadership. Pôsobí tiež v online marketingu a vo sfére webových technológií.

Všetky príspevky od Dušan Hruška

 

Úvodné foto: freedigitalphotos.net

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať