Ceny v eurozóne nečakane vzrástli

Spotrebiteľské ceny v eurozóne v mesiaci september nečakane rástli. Ako oznámil Eurostat v Bruseli, odhad  ročnej inflácie je v septembri na úrovni 2,7 %. Experti oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s úrovňou 2,4 %. V auguste bola inflácia na úrovni 2,6 %. Ročná miera inflácie je tak čoraz ďalej od cieľa Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý hovorí o úrovni 2 percentá. Ceny energií vzrástli o 9,2 %. V auguste vzrástli o 8,9 %.

Najväčší nárast cien bol zaznamenaný na juhu Európy. Miera inflácie v Španielsku predstavuje 3,5 %, čo je spôsobené rastom daní od začiatku septembra. Ceny rastú aj v Taliansku, kde miera inflácie predstavuje 3,4 %. Podľa odborníkov za to môžu zvýšené náklady na energie a vodu, ale aj rast cien alkoholutabaku.

Trhy sa zamýšľajú, či ECB na svojom októbrovom zasadnutí zníži hlavnú refinančnú sadzbu. Len 14 z oslovených 73 ekonómov počíta s tým, že ECB budúci štvrtok zníži sadzby. Hlavná refinančná sadzba je v súčasnosti na historicky najnižšej úrovni 0,75 %.

[accordions title=”Vysvetlivky” active=1 event=”click” disabled=false autoheight=true]

[accordion title=”Čo je inflácia”]

O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb. Za jedno euro sa dá toho kúpiť menej ako v minulosti, čo znamená, že euro má menšiu hodnotu. Pri meraní inflácie sa  zohľadňujú všetky tovary a služby, ktoré domácnosti spotrebúvajú. Ide o predmety bežnej spotreby (benzín, chlieb..), predmety dlhodobej spotreby (oblečenie, elektronika..) a služby (poistenie, kaderník …).

[/accordion]

[accordion title=”Ako sa počíta?”]

Rast spotrebiteľských cien sa meria harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien, ktorý je často označovaný ako HICP. Prívlastok „harmonizovaný“ znamená, že je pri výpočte indexu použitá rovnaká metodika vo všetkých krajinách EÚ. Index HICP sa počíta v 3 krokoch:

Zhromažďujú sa údaje o cenách vo viac ako 200 tisíc obchodoch, pričom ceny sa zisťujú u približne 700 reprezentatívnych vzorkách (chlieb, benzín, počítač atď.). Následne sa vytvárajú skupiny týchto statkov a služieb a to podľa ich významu v rozpočtoch domácností. Priraďujú sa tak váhy na základe údajov, na čo rodiny vynakladajú svoje peniaze. Posledným krokom je priraďovanie váh jednotlivým krajinám podľa ich podielu na celkových výdavkoch v eurozóne.

[/accordion]

[/accordions]

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre