Kam smeruje jednotná Európa?

Ekonomicko-politický a spoločenský vývoj v Európe by sa dal  vyjadriť krivkou ekonomického cyklu. Momentálne je situácia blízko dna. Európania majú tendenciu v zlom období podľahnúť nostalgii a upriamiť sa na riešenia z minulosti. Je správne riešiť problém príčinou?

Z politického hľadiska je možné badať postupný nárast (návrat) ľavicovo orientovaných a nacionalistických politických strán. Z pohľadu obyvateľstva je to reakcia na zlú situáciu, ktorú rieši druhá časť politického spektra – zjavne neúspešne. Hlavnou príčinou ekonomického škrípania v Európe je veľká miera zadĺženia a narastajúca neochota podieľať sa na sanácii. Riešenie má priniesť realizácia hospodárskej politiky, ktorá sa opiera o deficitné myslenie.

Keynes už neplatí!

Keynesove odporúčanie na stimuláciu ekonomiky zo strany štátu aj v situácii nedostatku zdrojov je vyhorená zápalka. Situácia v EU je iná ako v USA v 70-tych rokoch minulého storočia, kde táto politika mala len krátkodobé účinky. Samočistiaca sila trhu zlyháva na sociálnych dopadoch procesu.

Na Svetovom ekonomickom fóre odzneli prvé ohlasy na zamyslenie sa nad podstatou a adekvátnosťou systému kapitalizmus. V Číne odchádzajúci premiér avizoval potrebu odbúrania aristokracie v čínskej spoločnosti a ekonomike.  Je nevyhnutná modifikácia ekonomického myslenia a tvorba teoretických východísk zodpovedajúcich aktuálnym podmienkam a trendom. Tvorba nových prístupov je účinnejšia ako  kombinovanie prvých ekonomických teórií.

 

Zdieľať
rm stock Komentáre