Vizualizácia: Vývoj nezamestnanosti vo svete (2009 – 2012)

0

Na základe aktuálnych dát z Eurostatu si pre Vás Investičné Noviny pripravili interaktívnu vizualizáciu vývoja nezamestnanosti vo svete. Vizualizácia zahŕňa kvartálne miery nezamestnanosti v % (od roku 2009 – 2012)

 

 

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať