Mario Draghi odovzdá cenu slovenským stredoškolákom

0

Piatok 27. apríla 2012 sa stal vyvrcholením Súťaže pre študentov Generácia €uro, kedy NBS uskutočnila finále tejto súťaže pre slovenských stredoškolákov. Tohto finále sa zúčastnilo 5 tímov (tím tvorili 5 študenti a jeden učiteľ). Súťaž vyhral tím z bratislavského gymnázia Jura Hronca, ktorý tvorili L. Chalupka, J. Kondek, M. Opatovský, M. Števove a M. Bodnár, pričom študentov viedla B. Kolníková. Na druhom mieste skončili gymnazisti z Považskej Bystrice a tretie miesto si vydobyli študenti gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.

Víťazné študentské tímy z 12-tich krajín eurozóny navštívia sídlo ECB, Frankfurt nad Mohanom, kde im odovzdá ceny súťaže priamo prezident ECB, Mario Draghi.

O projekte “Generácia €uro”

Samotným cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o ECB a Eurosystéme. Projekt vznikol za pomoci ECB a národných centrálnych bánk, ktorý sa zameral na finančné vzdelávanie. Do súťaže sa zapojilo takmer 2 000 študentov z 12 krajín eurozóny, z toho najviac súťažiacich bolo zo Španielska a Slovenska (zhruba 500 slovenských študentov).

Ak chceli študenti postúpiť do finále, museli úspešne prejsť online-kvízom a vypracovať esej, v ktorej mali predpovedať a zdôvodniť rozhodnutia Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Finalisti tieto rozhodnutia prezentovali pred odbornou porotou NBS.

Investičné Noviny gratulujú všetkým zúčastneným študentom a vedúcim učiteľom a prajeme do budúcna veľa úspechov.