Amerika na 1.mieste…

Úroveň daní v obchodných spoločnostiach v Japonsku poklesla na 38 %, zatiaľ čo v USA je 39.2 % sadzba, ktorá patrí medzi najvyššie na svete.  Priemerná daňová sadzba v rozvinutých krajinách je 25. 4 %. Problematika reformy daňového poriadku a  firemné daňové sadzby sa stali horúcou témou  predvolebnej kampane  v USA: prezident Obama navrhol znížiť hornú sadzbu na 28 %, kým Mitt Romney plánuje skresať túto mieru až na 25 %.

Nové postavenie Ameriky vo svetovej top spoločnosti daňového režimu je len pridávanie ďalšieho oleja do ohňa jeho stúpencov. „Nie je to aprílový žart,” uviedol predseda finančného výboru Orrin Hatch vo svojom vyhlásení. Každá industrializovaná krajina na celom svete chápe, že na základe daňových sadzieb je možné zistiť, či sa podnikom darí  alebo zlyhali. „Ak máme brať vážne zastavenie tzv. outsourcingu, je nutné začať pretransformovať náš daňový systém, ktorý v súčasnosti znemená odtok pre hospodársky rast a efektivitu“. Daňové sadzby zahŕňajú všetky druhy daní: federálne, regionálne a miestne dane.

Dane zaparkované v zámorí

Realita v USA je kritická, pretože väčšina amerických korporácií platiacich dane je hlboko pod úrovňou 39.2 %. V minulom roku  19 z 30 spoločností , podľa  indexu Dow Jones,odvádzalo nižšiu daňovú sadzbu  ako 28 %. Zatiaľ kým sa kladie veľká pozornosť na spoločnosť General Electric či platí nejaké dane alebo nie, agentúra Reuters poznamenáva, že spoločnosti  AT & T, Bank of America  a Travelers dosiahli daňové zisky v roku 2011 (ekvivalent daňovej náhrady), zatiaľ čo spoločnosť Verizon platí dane len vo výške  2.7 %. Zo vzniknutej situácie v rámci platenia / neplatenia daní na nad národnej úrovni vyplýva niekoľko otázok:

Z amerických firemných ziskov, ktoré sú blízko rekordných úrovní 1 trilión $ v hotovosti , je väčšina z nich „zaparkovaných“ v zámorí, aby sa tak vyhli americkým daniam. Je preto naozaj vierohodné povedať, že dane brzdia americký priemysel?

Vzhľadom k vysokej úrovni ziskovosti a hotovosti  v podnikových súvahách, je nejaký dôvod myslieť si, že nižšie sadzby by skutočne viedli k väčšej zamestnanosti a investícií v Amerike?

V čase rastúcej príjmovej nerovnosti a zvyšujúcej sa populistickej rétoriky, je naozaj dobrá politika zabrzdiť korporácie?

Podľa Mitt Romney a Citizens United decision, korporácie sú tiež ľudia, ale oni dokážu urobiť oveľa viacej ako priemerný americký občan v týchto dňoch.

 

Zdieľať
Komentáre