Plán na podporu ekonomík EÚ

Krajiny EÚ chcú urobiť viac pre hospodársky rast a predovšetkým pre zamestnanosť mladých ľudí. Hlavy štátov a vlád sa v pondelok večer dohodli na programe ako použiť existujúce miliardy zo štrukturálnych fondov rýchlejšie a lepšie. Európska komisia už čoskoro vytvorí „akčné týmy,“ ktoré predovšetkým v ôsmich členských štátoch EÚ s najvyššou nezamestnanosťou mladých ľudí budú zisťovať, či sú existujúce prostriedky vynaložené skutočne dobre.

V súčasnosti existuje v rámci štrukturálnych fondov ešte 82 miliárd eur, ktoré doteraz neboli poskytnuté na konkrétne projekty. To predstavuje 50 miliárd z fondu pre regionálny rozvoj, 22 miliárd eur zo sociálneho fondu a 10 miliárd eur z takzvaného kohézneho fondu.

Pomoc bude určená pre projekty zo štátov, kde je nezamestnanosť mladých ľudí najmenej 30 percent. Jedná sa o Estónsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Lotyšsko a Litvu. Pri udeľovaní finančných prostriedkov budú pre jednotlivé krajiny pridelené sumy a presun peňazí medzi krajinami  nebude možná.

Druhá oblasť na ktorú sa bude klásť dôraz by mali byť stredne veľké podniky. Európska komisia chce budúce projekty financovať až 95% namiesto doterajších 85 percent. To by malo uľahčiť štátom najmä vo veľkej finančnej núdzi, aby využili peniaze z fondov.

Podľa informácii finanztreff.de

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre