Čo sú “ready-made spoločnosti”?

Počuli ste už o ready made spoločnosti? Určite nejde o bežne používaný pojem,avšak vo všeobecnosti nehovoríme o žiadnom novom “vynáleze”.

Tu je charakteristika: Ready Made s.r.o je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nebola založená za účelom podnikať, ale len za účelom predaja záujemcom, ktorý potrebujú spoločnosť okamžite. Ready Made sro nevykonávajú žiadnu činnosť až do svojho predaja.

Ready-made spoločnosti sú spoločnosti s ručením obmedzeným určené k ďalšiemu predaju. Ready-made spoločnosti nemajú žiadne pohľadávky a záväzky a ani doposiaľ nevykonávali žiadnu činnosť. Ready-made spoločnosti sa používajú v prípade, že potrebujete rýchlo začať podnikať. . Ako určite viete,  zakladanie spoločnosti si vyžaduje mnoho síl a času.  Podnikať v mene novej spoločnosti môžete už za pár hodín.

Majiteľom novej spoločnosti s ručením obmedzeným sa tak stávate okamžite po podpísaní zmluvy o prevode obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia. Zároveň sa Vy, alebo Vami určená osoba, stáva aj novým konateľom spoločnosti.

Spoločnosť teda vlastníte a môžete za ňu aj okamžite konať. Nie je potrebné čakať na zápis zmien do Obchodného registra – tento následný zápis má už iba deklaratórny (potvrdzujúci) účinok.

______________________________________________________________________________

 registračná pokladňa 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať