IN makro: Dôvera investorov v Eurozóne klesá piaty mesiac v rade

SenTix Research Group dnes oznámila, že ich index ktorý skúma dôveru investorov poklesol v decembri o 2,8 bodu na -24,0.

Sub-index súčasných podmienok klesol na -17,25 z novembrových -11,75. Sub-index  očakávaní  poklesol o 25 bázických bodov na -30,5. Prieskum bol vykonaný na vzorke 973 súkromných a inštitucionálnych účastníkov trhu.

VB: výkonnosť sektora služieb prekonala očakávania

Index PMI meria výkonnosť sektora služieb prostredníctvom prieskumu riadiacich pracovníkov v tomto sektore.  Index v novembri dosiahol 52,1 bodu (prognóza: 50,6). V októbri mal hodnotu 51,3. V tomto roku dosiahol index zatiaľ každý mesiac hodnotu nad 50,0, ktorá značí expanziu.

Eurozóna: maloobchodné tržby opäť rastú

Maloobchodné tržby porástli v Eurozóne aj v EÚ v októbri oproti septembru o 0,4 %. V septembri pritom v Eurozóne poklesli o 0,6 % a v EÚ poklesli o 0,3 %. V októbri medziročne zaznamenali v Eurozóne pokles o 0,4 % a v EÚ ostal ich objem nezmenený.

USA: aktivita nevýrobného sektora ešte stále klesá

ISM index nevýrobného sektora dosiahol v novembri 52,0 bodov, čo je najmenej od augusta 2010. V októbri dosiahol index 52,9 bodov. Číslo nad 50,0 znamená pozitívne vnímanie ekonomiky, číslo pod 50,0 poukazuje na negatívne vnímanie.

Ivan Rubint

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock