Pred výzvami stojí aj poľská vláda

V októbrových poľských parlamentných voľbách sa prvýkrát od konca komunistického režimu podarilo vládnej strane obhájiť svoju väčšinu.

Strana PO (Občianska platforma) teda môže pokračovať v koalícii s PSL (Poľská ľudová strana). Na poľskú vládu čakajú mnohé výzvy, najmä vzhľadom k tomu, že priestor na potrebné reformy a opatrenia na podporu konjunktúry sa pre bývalého vzorového stredoeurópskeho žiaka (Poľsko v roku 2008 ako jediný členský štát EÚ prekonalo svetovú hospodársku krízu bez toho, aby upadlo do recesie) zúžil.

Slabšie hospodárske údaje, vysoké štátne zadlženie a negatívna bilancia platobného účtu obmedzujú možnosti udržania prebiehajúcich reformných procesov. Opätovný odstup Poľska od vývoja regiónu je preto menej pravdepodobný.

Dynamika rastu HDP sa pravdepodobne oslabí

Priemyselná výroba a maloobchodné obraty v poslednom čase opäť pozitívne prekvapili. Dynamika hospodárstva však v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne spomalí, nakoľko predstihové ukazovatele jasne signalizujú oslabenie. Inflácia naposledy pozitívne prekvapila a stúpla miernejšie, ako sa očakávalo. Momentálne sa však nenachádza v centre pozornosti účastníkov trhu. Vďaka opätovnému nárastu ochoty investorov riskovať si prilepšili dlhopisy a výrazne silnejší bol aj poľský zlotý.

Poľský akciový index WIG20 v októbri dohnal väčšinu septembrových strát. Žiadanými boli najmä bankové, energetické a priemyselné akcie.

Zdroj: rcm-international.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať