Emisia dlhopisov: Preskúšanie Talianska

Taliansko dnes prešlo veľkou skúškou. Pri prvej veľkej emisii štátnych dlhopisov od začiatku podpory ECB, zaznamenali náklady na refinancovanie dlhu značný pokles.

Talianske ministerstvo financií hodilo na trh 7,7 mld. EUR, z toho 3,75 mld. EUR bolo splatných o 10 rokov. Za dlhové papiere musí Rím zaplatiť úrok 5,22 %, čo je o 0,5 p. b. menej ako pri poslednej aukcii. Vtedy si finančné trhy žiadali úrok 5,77 %. Krátko po júlovej aukcii talianskych dlhopisov, pristúpila Európska centrálna banka k ich nákupu na sekundárnom trhu, čím chcela podporiť ich kurz a znížiť úroky na refinancovanie.

ECB nakupuje iba tie dlhopisy, ktoré sú už v obehu. Preto sa očakávalo, ako dopadne talianska emisia na primárnom trhu.

Podľa informácií ftd.de 

 

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock