Stratégia Buy and Hold: časom preverený prístup k dlhodobému investovaniu

Stratégia Buy and Hold (kúp a drž) je jedným z najobľúbenejších investičných prístupov. Táto stratégia je založená na myšlienke dlhodobého držania aktív s cieľom generovať výnosy z rastu ich cien a prípadne z výplat dividend. Dnes sa pozrieme na jej základné princípy, výhody a riziká a vysvetlíme, ako ju významní investori využívali.

Aká je historická výkonnosť stratégie Buy and hold

Stratégia Buy and hold je jednou z najobľúbenejších a najrozšírenejších investičných stratégií. Pozrime sa na jej historickú výkonnosť s indexom Vanguard 500 Investor ako príklad. Podľa Portfolio Visualizer bol priemerný ročný celkový výnos indexu od januára 1994 do apríla 2023 vrátane 12,93 %. Najvyšší ročný výnos v tomto období dosiahol 32,18 % a najnižší výnos bol -18,23 %.

Návratnost indexu Vanguard 500 Investor, 1994–2023*

Princípy stratégie Kúp a drž

 • Držte aktíva v portfóliu dlhšiu dobu, počnúc piatimi rokmi
 • Vyberajte finančné nástroje s dlhodobým rastovým potenciálom a silnými fundamentálnymi ukazovateľmi
 • Rozložte investície do rôznych tried aktív a sektorov, aby ste znížili riziká a zvýšili potenciálne výnosy
 • Úplne ignorujte krátkodobé výkyvy trhu
 • Pravidelne portfólio upravujte nákupom a predajom aktív, pri zohľadnení investičných cieľov a významných zmien trhových podmienok

Výhody stratégie Kúp a drž

 • Nie je potreba častých aktívnych obchodných operácií
 • Znížené transakčné náklady
 • Nie je potrebné neustále sledovanie trhu a rýchle rozhodovanie
 • Znížená hladina stresu
 • Zvýšený celkový zisk pokiaľ budú pravidelne reinvestované dividendy

Možné riziká stratégie kúp a drž

 • Strata dlhodobého zisku z dôvodu predčasného predaja majetku v prípade zmeny investičných cieľov
 • Obtiažnosť pri hľadaní a výbere finančných nástrojov so silnými fundamentálnymi ukazovateľmi a dlhodobým rastovým potenciálom
 • Chybne vybraná zlá spoločnosť pre dlhodobé investovanie
 • Investor nie je pripravený na pokles hodnoty krátkodobých a dlhodobých investícií a nie je schopný držať otvorené pozície po dlhú dobu

Warren Buffett a stratégia Buy and hold

Warren Buffett je jedným z najúspešnejších a najrešpektovanejších investorov v histórii finančného sveta. Zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Berkshire Hathaway (NYSE: BRKb).

Buffett svojim prístupom k investovaniu preukázal, že stratégia buy-and-hold môže byť efektívna, pokiaľ sú spoločnosti vyberané na základe fundamentálnej analýzy a s dlhodobým výhľadom.

Investičné pravidlá od Veštca z Omahy:

1. Investujte na dlhé obdobie.
2. Nesledujte každý cenový výkyv.
3. Investujte do toho, čomu rozumiete.
4. Riaďte sa hodnotou spoločnosti.
5. Nakupujte akcie za zníženú cenu.
6. Naučte sa investovať.
7. Venujte pozornosť dividendám.

Príklad Buffettovho investovania so stratégiou Buy and hold

Berkshire Hathaway kúpila akcie Coca-Cola Company (NYSE: KO) prvýkrát na začiatku roku 1988. Spoločnosť nakúpila asi 200 miliónov akcií. Vtedy sa obchodovali za zhruba 2,5 USD za kus.

Spoločnosť Coca-Cola Company bola už v tom čase lídrom vo svojom odbore. V roku 1989 nakúpila Berkshire Hathaway akcie tejto spoločnosti za ďalších 600 miliónov USD. Počas toho roku akcie vzrástli z 2,72 na 4,83 USD za kus.

K 31. marcu 2023 vlastní spoločnosť Warrena Buffetta 400 miliónov akcií Coca-Cola Company, čo predstavuje 9,2 % portfólia. Od januára 1988 do marca 2023 vrátane vzrástla cena akcií z 2,5 na 62,03 USD.

Buffett presadzoval stratégiu Buy and hold bez ohľadu na krátkodobé výkyvy trhu a zmeny hodnoty akcií Coca-Cola Company. Napríklad zatiaľ čo cena akcií od júla 1998 do konca februára 2003 klesla o 54 %, Buffett ich naďalej držal vo svojom portfóliu.

Záver

Stratégia buy-and-hold je prístup k investovaniu založený na predpoklade dlhodobého zhodnocovania vybraných aktív a rastu trhov všeobecne. Tento prístup môže byť zaujímavý pre investorov, ktorí sa zameriavajú na dlhodobé investície a chcú sa vyhnúť častému obchodovaniu.

Táto taktika si bude vyžadovať trpezlivosť, disciplínu, skúsenosti a čas na analýzu a výber aktív. Ako každá iná stratégia má však Buy and hold svoje tienisté stránky, a preto sa pred jej použitím oplatí starostlivo analyzovať svoje investičné ciele a ochotu riskovať.

Investujte do fyzických akcií s brokerom RoboMarkets.

* – Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúcej výkonnosti.

Prezentovaný materiál a informácie tu obsiahnuté slúžia len na informačné účely av žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87(I)/2017 Cyperskej republiky alebo akejkoľvek inej formy osobné poradenstvo alebo odporúčanie, ktoré sa týka určitých typov transakcií s určitými typmi finančných nástrojov.

RoboMarkets Ltd je európsky broker so širokou ponukou aktív, je regulovaný Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzu (CySEC).
Zdieľať
rm stock Komentáre