Skupina XTB zverejňuje predbežné výsledky za tretí kvartál tohto roku

Nárast zisku a príjmov v treťom štvrťroku

Skupina XTB zaznamenala v treťom štvrťroku 2021 výrazný 36,5 % nárast tržieb (v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020) z 31,4 milióna EUR na 42,9 milióna EUR. Zvýšil sa aj konsolidovaný čistý zisk dosiahnutý v tomto období, a to na 22,2 milióna EUR (nárast o 43,9 % v porovnaní s tretím štvrťrokom predchádzajúceho roka, keď zisk dosiahol 15,4 milióna EUR). Ukazovateľ prevádzkového zisku (EBIT) v treťom štvrťroku 2021 sa tiež zvýšil na 24,4 milióna EUR v porovnaní so 17,9 milióna EUR v predchádzajúcom roku.

„Skupina XTB dosiahla v treťom štvrťroku tohto roka výrazný nárast príjmov aj zisku. Najdôležitejšie je, že tieto nárasty sú založené na silnom základe neustále rastúcej základne nových a aktívnych klientov. Napriek tomu, že tretí štvrťrok je prevažne letným obdobím, dosiahli sme veľmi dobré výsledky – aj vďaka každodennému úsiliu nášho tímu. Neustále rozvíjame našu ponuku a zlepšujeme našu platformu a technológie. V tomto štvrťroku sme tiež otvorili novú pobočku v Spojených arabských emirátoch a získali sme licenciu v Južnej Afrike,” povedal Omar Arnaout, predseda predstavenstva XTB.

V treťom štvrťroku 2021 sa výrazná aktivita klientov XTB na trhu prejavila vo vyššom obchodovaní s derivátmi CFD, ktoré dosiahlo 1 044 tisíc lotov (3. štvrťrok 2020: 760 tisíc lotov), a v miernom zvýšení ziskovosti na lot na 41,3 EUR (3. štvrťrok 2020: 41,1 EUR).

Dosiahnutý celoročný cieľ počtu nových klientov; zvýšený počet nových a aktívnych klientov

Neustále rastúci počet nových klientov je jedným zo základov rozvoja skupiny XTB. Už v júli prvom mesiaci tretieho štvrťroka – skupina XTB dosiahla cieľový počet nových klientov, ktorý Omar Arnaout oznámil začiatkom tohto roka. Celoročný cieľ 120 00 nových klientov bol výrazne prekročený a po deviatich mesiacoch tohto roka skupina XTB oznámila získanie 146 427 nových klientov. Ide o rekordný 98,9 % nárast v porovnaní so 73 612 novými klientmi získanými za prvých 9 mesiacov minulého roka. Len v treťom štvrťroku tohto roka získala skupina XTB 38 573 nových klientov, čo je takmer o polovicu viac ako 21 178 klientov získaných v rovnakom období roku 2020. Celkovo skupine XTB zverilo svoje investície 388 973 klientov.

V dôsledku pokračovania optimalizovanej predajnej a marketingovej stratégie, väčšieho prieniku na existujúce trhy, postupného zavádzania nových produktov do ponuky a expanzie na nové geografické trhy sa zvýšil aj priemerný počet aktívnych klientov o 100,6 % – z 53 309 v treťom štvrťroku 2020 na 106 961 v rovnakom období tohto roka.

„Z perspektívy nových klientov sme radi, že sme už dosiahli náš ročný cieľ 120 tisíc nových klientov. Tento parameter je kľúčový pre zabezpečenie stabilného rastu výnosov a zisku skupiny v dlhodobom horizonte. Dôležité je, že ho podporuje aj rastúca základňa aktívnych klientov, ktorú sme v porovnaní s tretím štvrťrokom minulého roka zdvojnásobili,” zhrnul Omar Arnaout.

V septembri sa začala nová fáza globálnej marketingovej kampane propagujúcej ponuku investovania do akcií bez poplatkov až do výšky 100 000 EUR mesačne. V nasledujúcom štvrťroku sa budú realizovať aj ďalšie fázy kampane a ďalšie marketingové aktivity.

Cieľom skupiny je stať sa prvou voľbou a komplexným riešením pre každého investora. V súčasnosti môžu klienti XTB investovať až do 5 400 rôznych finančných inštrumentov vrátane akcií, ETF a CFD na forexovom trhu, do indexov, komodít, XTB ponúka aj možnosť investovať do CFD na kryptomeny. Začiatkom septembra pribudlo do ponuky deväť nových inštrumentov založených na kryptomenách. Záujem o tieto inštrumenty neustále rastie – v prvom polroku 2021 uskutočnilo 20 % klientov XTB aspoň jednu transakciu s využitím CFD na tieto inštrumenty a pre takmer 10 % nových klientov bola transakcia s využitím CFD na kryptomeny tou prvou, ktorú uskutočnili po otvorení účtu.

Prevádzkové náklady v treťom štvrťroku 2021 dosiahli 18,5 milióna EUR a boli o 5,0 milióna EUR vyššie ako v porovnateľnom období (3. štvrťrok 2020: 13,5 milióna EUR). 

Skupina XTB pokračuje v geografickej expanzii

Začatím činnosti spoločnosti XTB MENA Limited v Spojených arabských emirátoch 29. júla 2021 dosiahla skupina XTB ďalšiu dôležitú etapu v rámci svojej geografickej expanzie. Tomuto dôležitému kroku predchádzalo získanie licencie od miestneho regulačného orgánu DFSA, ku ktorému došlo tiež v treťom štvrťroku tohto roka; 11. júla. Klienti novootvorenej pobočky majú prístup k takmer 2 tisíc finančným inštrumentom, ale ponuka sa bude ďalej rozvíjať a upravovať v reakcii na potreby a preferencie miestnych investorov. Rovnako ako na iných trhoch, aj v SAE sa XTB výrazne zameriava na vzdelávanie a spoluprácu s etablovanými miestnymi partnermi.

V treťom štvrťroku – 10. augusta – získala dcérska spoločnosť XTB Africa (PTY) Ltd. licenciu na pôsobenie v Južnej Afrike. Predstavenstvo v súčasnosti koordinuje prípravné práce na začatie činnosti na tomto trhu v druhej polovici roka 2022.

„V súlade s predpokladaným plánom a len tri týždne po získaní licencie od dubajského úradu pre finančné služby sme začali pôsobiť v Spojených arabských emirátoch a ponúkať klientom z tohto regiónu prístup k takmer 2 000 finančným inštrumentom, našim riešeniam a prvotriednym službám. Hoci na vyhodnotenie úspechu si musíme počkať 9 až 12 mesiacov, chceme v tomto regióne intenzívne investovať a časom sa stať popredným brokerom na Blízkom východe,” dodal Omar Arnaout.

Kľúčový význam slovenského trhu

Tretí štvrťrok tohto roka sa niesol v znamení posilňovania pozície na trhu a prípravy marketingovej a vzdelávacej ofenzívy, ktorá sa začala koncom tretieho a začiatkom štvrtého štvrťroka. Podporená novou marketingovou kampaňou s účasťou Josého Mourinha, ponuka investovania do akcií bez poplatkov až do výšky 100 000 EUR mesačne je stále vysoko cenená a láka nových klientov. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zvýšil aj počet finančných inštrumentov dostupných na Slovensku, a to na viac ako 5 400. Neustále vyvíjaná platforma xStation a vylepšená mobilná aplikácia xStation Mobile sú klientmi XTB veľmi dobre vnímané a patria medzi najlepšie hodnotené brokerské aplikácie. 20. novembra sa uskutočňuje ďalší ročník Online investičnej konferencie – najväčšej bezplatnej online konferencie pre investorov, na ktorej medzi mnohými budeme hovoriť o inflačných rizikách, investíciách v Číne a tiež si priblížime výhľad trhu na rok 2022. Živé vysielanie na youtube sa začína v sobotu 20. novembra o 10:00 a záujemcovia sa môžu prihlásiť zdarma už teraz na tomto odkaze.

„Úspech XTB na Slovensku sa skladá z troch prvkov – najväčšej bezplatnej vedomostnej základne pre investorov na trhu, našej vlastnej oceňovanej platformy xStation a mobilnej platformy xStation v kombinácii s vynikajúcim zákazníckym servisom a neustále rozvíjanou investičnou ponukou. Výsledky, ktoré sme dosiahli v treťom štvrťroku, výrazne podporila aj realizácia novej marketingovej kampane s Josém Mourinhom, ktorá propaguje investovanie bez poplatkov a vzdelávacie aktivity. Tie sú kľúčové, najmä keď získavame tisíce nových klientov, ktorí s investovaním ešte len začínajú. Spolu s našimi partnermi im chceme ukázať najlepšie postupy a podeliť sa o skúsenosti, ktoré im pomôžu orientovať sa vo svete investícií,” povedal David Šnajdr, regionálny riaditeľ pobočky XTB.  

Ďalšie podrobné informácie sumarizujúce aktivity skupiny XTB v treťom štvrťroku 2021 sú uvedené v Aktuálnej správe č. 16/2021 – „Predbežné finančné a prevádzkové výsledky za III. štvrťrok 2021”, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na tejto adrese.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 73 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať