Čo je to hedžový fond a ako funguje?

Krátky príbeh o tom, ako sa objavil prvý hedžový fond

História mlčí o tom, či bolo studené zimné ráno alebo horúci letný večer koncom štyridsiatych rokov, kedy Alfred Winslow Jones, austrálsky rodák, sociológ a publicista vyrastajúci v Amerike, ktorý pracoval s rôznymi sociálnymi strasťami (napríklad chudobou), prišiel s nápadom: Prečo nezarábať peniaze investíciami? Výsledkom je, že vytvoril spoločnosť “A. W. Jones & Со”, ktorá je považovaná za prvý hedžový fond vôbec.

Cieľom fondu bolo spočiatku zarábať dostatok peňazí na pohodlný život bez strácania času. Jones spravoval vlastné prostriedky spolu s peniazmi svojich priateľov. Ako odmenu bral 20% zo zisku.

Investičná stratégia Alfreda dnes vyzerá celkom triviálne, pretože sa jednalo o nákup akcií, ktorých cena by podľa jeho názoru mohla vzrásť a predaj akcií spoločností, ktoré podľa jeho očakávania mali klesať. Tento prístup mu umožnil diverzifikovať riziká a zarobiť slušný zisk.

Okrem toho, Jones uviedol, že vytvoril metódu monitorovania a výberu akcií s vysokou pravdepodobnosťou rastu. Napriek skutočnosti, že počiatočné ciele fondu boli celkom malé, úspech spoločnosti a investičná schéma pretvorili do polovice 60. rokov celý trh a naštartovali odvetvie hedžových fondov.

Počas prvých 10 rokov fungovania fondu, ktorý založil Jones, navýšil kapitál svojich investorov o 670%, v priebehu ďalších 5 – o ďalších 325%. V tej dobe však v USA a niektorých ďalších krajinách existovali značné právne obmedzenia, ktoré umožňovali investovať do hedžových fondov len veľkým inštitucionálnym investorom so 100 a viac miliónmi dolárov. Tieto obmedzenia donútili hedžové fondy utiecť do daňových rajov, kde bola tolerantnejšia a lojálnejšia finančná regulácia.

Hedžový fond: čo to je?

Hedžový fond je typ fondu súkromného kapitálu, ktorý je zameraný na maximalizáciu zisku a minimalizáciu rizík. V skutočnosti je akýkoľvek hedžový fond aktívom skupiny investorov, ktorú spravujú profesionálni obchodníci a risk manažéri. Jednou z charakteristických a dôležitých vlastností hedžových fondov je mäkká a verná regulačná politika krajín, kde boli zaregistrované.

Hedžové fondy implementujú zložité viacúrovňové obchodné stratégie, shorty spolu s longami, využívanie páky a obchodovanie s derivátmi. Hlavnými účastníkmi fondov sú manažér a investori.

Kľúčové vlastnosti hedžových fondov

 1. Otvorený iba pre profesionálnych investorov. Musia vlastniť aspoň 1 milión dolárov (bez hodnoty ich nehnuteľností).
 2. Dostupnosť rôznych stratégií: výber nástrojov nie je obmedzený mandátom hedžového fondu. Hedžový fond môže v skutočnosti investovať do všetkého: do pôdy, nehnuteľností, akcií, derivátov, mien, atď.
 3. Využívajú pákový efekt: hedžové fondy často fungujú pomocou požičaných peňazí pre maximalizáciu ziskov.
 4. Systém provízií: hedžové fondy účtujú investorom nielen pevnú províziu za správu svojich aktív, ale aj percento zo zisku. Obvykle sú tieto provízie 2% za správu a 20% zo zisku vytvoreného klientom.

Stručný záver: hedžové fondy nie sú vhodné pre každého. V porovnaní s tradičnými investičnými fondmi majú rad výhod, ako je napríklad možnosť zarobiť peniaze nielen na rastúcich trhoch, ale aj na klesajúcich. Rovnováha portfólia pomáha znižovať riziká a volatilitu a zvyšuje ziskovosť.

Rôzne investičné prístupy, ktoré spolu často nekorelujú, umožňujú využiť investičné stratégie čo najefektívnejšie. Hedžové fondy najímajú najtalentovanejších analytikov, obchodníkov a manažérov na svete. Riziká samozrejme existujú: investičné stratégie pre konkrétne odvetvie môže viesť k veľkým stratám.

Štruktúra hedžového fondu

Hedžový fond môže byť zriadený správcovskou spoločnosťou s následnou ponukou investorom. Operácie začínajú až po tom, čo investori, ktorí o to majú záujem, umiestnia svoje prostriedky do správy. Zamestnanci riadiacej spoločnosti vykonávajú všetky predajné / nákupné operácie prostredníctvom svojich partnerov, brokerov a bánk.

Veľké rozdiely sú v garančnej banke, ktorá udržuje aktíva investorov (peniaze, zlato, cenné papiere, atď.). Fond spravidla nie je obchodníkom s cennými papiermi, a preto sú požiadavky kladené na banku, ktorá vykonáva všetky transakcie, pomerne vysoké. Musí:

 • byť dosť veľká
 • mať dôveru klientov
 • mať vplyv vo finančnom svete.

Pre realizáciu transakcií vyžadujú hedžové fondy hlavne brokerov so širokou škálou funkcií. Keď správcovská spoločnosť objedná vykonanie finančnej operácie, broker sa postará o technickú časť, počnúc vykonaním transakcie na burze cenných papierov až po úschovu a požičiavanie. Pretože hedžové fondy fungujú v rôznych častiach sveta, brokeri musia byť schopní vykonávať transakcie všade, kde to ich klienti považujú za potrebné. V úlohe brokerov sú teda často veľké medzinárodné banky, napríklad Goldman Sachs, Merrill Lynch alebo Morgan Stanley.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti hedžových fondov je fiškálny audit. Audítori sledujú a nezávisle hodnotia ich majetkovú hodnotu. Účelom je znížiť potenciálne riziká. Okrem toho, audítori kontrolujú účtovníctvo fondov a pripravujú rôzne finančné správy, vrátane správ pre investorov.

Druhy hedžových fondov

Hlavná klasifikácia hedžových fondov vychádza z odporúčaní Medzinárodného menového fondu a ponúka 3 základné typy:

 1. Globálne fondy. Operujú na trhoch všetkých krajín a vytvárajú svoje investičné stratégie analýzou štatistík rôznych spoločností jednotlivo.
 2. Makro fondy. Pôsobia na trhu konkrétnej krajiny a na základe súčasnej situácie na trhu v danej krajine prijímajú rozhodnutia o otvorení pozície.
 3. Fondy relatívnej hodnoty. Jedná sa o klasické hedžové fondy, ktoré pôsobia na vnútroštátnych trhoch a implementujú štandardné prevádzkové schémy, ktoré sú založené na rozdieloch v cene alebo sadzbe rovnakých alebo podobných aktív.

Vnútorné fungovanie hedžových fondov

V súčasnej dobe, 70% lídrov v tomto priemysle (spravujúce aktíva v hodnote viac ako 350 miliárd USD) predstavujú algoritmické hedžové fondy. Schopnosť počítačov spracovávať obrovské množstvo dát s fantastickou rýchlosťou vedie k situácii, kedy im portfólioví manažéri nemôžu konkurovať.

Existuje názor, že profesionálny manažér môže efektívne ovládať portfólio pozostávajúce z 30 až 40 akcií, ale algoritmické modely sa ukázali byť efektívnejšie. Je samozrejmé, že každý manažér má svoj vlastný prístup a systém, analyzuje dáta a prijíma rozhodnutia na základe fundamentálnych ukazovateľov, hodnotí dynamiku finančného nástroja z hľadiska technickej analýzy, udržiava kontakt so zástupcami emitujúcej spoločnosti a kontroluje verejne dostupné informácie.

Algoritmus, ktorý je predprogramovaný v počítačoch fondu, vykonáva to isté, ale vo väčších objemoch a pri vyšších rýchlostiach. Softvér dokáže spracovať akékoľvek odkazy na konkrétnu spoločnosť v hromadných oznamovacích prostriedkoch, sociálnych sieťach a dokumentoch, ako aj spracovávať zvukové dáta – niektoré hedžové fondy majú svoje vlastné systémy rozpoznávania reči. Napríklad je dobre známe, že fond s názvom Two Sigma skenuje a analyzuje informačné toky v 70. rôznych jazykoch.

Okrem toho, majú algoritmické hedžové fondy príležitosť hodnotiť aktivitu klientov pomocou satelitných snímok. Pokročilé a moderné technológie umožňujú rozdeliť na kúsky takmer každú spoločnosť a tým získať všetky potrebné informácie. Systém funguje 24/7 vo všetkých kútoch sveta, analyzuje všetko, čo bolo povedané a napísané, a používa tieto dáta na generovanie nových obchodných stratégií. Talentovaní manažéri samozrejme môžu poraziť hedžové fondy v odborných znalostiach, ale nie sú fyzicky schopní spracovávať rovnaké množstvo informácií.

Pokiaľ ide o tajomstvo úspechu, spočíva v tom, že softvér hodnotia každú akciu podľa niekoľkých parametrov: fundamentálnych, technických, súvisiacich s udalosťami a jedinečných modelov spoločnosti generujúcich Alpha. Systém vyhodnocuje trhové aktíva a potom ponúka manažérovi tie najvyššie hodnotené (podľa výsledkov hodnotenia). Vďaka tomuto prístupu sú algoritmické hedžové fondy schopné udržať vysokú úroveň ziskovosti. Inými slovami, hedžové fondy sa nestarajú o smer, ktorým sa trhy pohybujú v určitom čase, ale o dynamiku. Pokles jedného konkrétneho segmentu akcií alebo trhu je často vyvážený rastom niektorých ďalších aktív.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

 1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len pre informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týkajú určitého typu transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.
 2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre