Rekordný rok XTB: Zisk 89,9 milióna EUR, tržby 178,3 milióna EUR a viac ako 112 tisíc nových klientov

V roku 2020 dosiahlo XTB najvyšší prevádzkový zisk v histórii firmy – 178,3 milióna EUR (v porovnaní s rokom 2019 ide o nárast o 233,4 %), najvyšší čistý zisk – 89,9 milióna EUR (rast o 597,4 %) a EBIT – 115,4 milióna EUR (medziročný rast o 689,3 %). XTB tiež získalo rekordný počet nových klientov – 112 000 (nárast o 206,5 % v porovnaní s rokom 2019). Skupina tiež prekonala hranicu štvrť milióna klientov.

Rekordné finančné výsledky XTB v roku 2020

XTB vykázala dynamický rast vo všetkých kľúčových finančných ukazovateľoch. Vďaka priaznivým trhovým podmienkam dosiahlo XTB najvyšší prevádzkový zisk v histórii – 178,3 milióna EUR (v porovnaní s rokom 2019 ide o rast o 233,4 %), čistý zisk bol na úrovni 89,9 milióna EUR (nárast o 597,4 %) a EBIT bol 115,4 milióna EUR (nárast o 689,3 %). Okrem vysokej volatility na finančných a komoditných trhoch v roku 2020 boli veľmi dobré finančné výsledky spôsobené aj znížením úrokových sadzieb, ktoré spôsobilo, že obchodovanie finančných inštrumentov bolo pre mnoho investorov veľmi atraktívne. Vo štvrtom štvrťroku minulého roka vykázala skupina XTB 31,3 milióna EUR tržieb (vo štvrtom štvrťroku 2019 to bolo 20,8 milióna EUR) a 9,1 milióna EUR zisk (v rovnakom období roku 2019 to bolo 8,6 milióna).

 „Rok 2020 bol pre XTB veľmi dobrým rokom. Dosiahnutie trojciferného rastu v oblasti tržieb a ziskov by nebolo možné bez niekoľkoročnej tvrdej práce na našich produktoch, technológiách a zdokonaľovaní našich služieb. Vďaka tomu sme využili príležitosť na rozvoj a rast, ktorú poskytuje nadpriemerná volatilita na trhoch. Tento rok potvrdil stabilitu základov, na ktorých je založené naše podnikanie,“ povedal predseda predstavenstva XTB Omar Arnaout. „Chceme byť prvou voľbou pri výbere investičnej spoločnosti, nielen pre klientov v Poľsku a Európe, ale na celom svete,“ dodal Omar Arnaout.

Spolu s retailovými operáciami, ktoré tvoria väčšinu tržieb skupiny XTB, rozvíja XTB aj inštitucionálne operácie pod značkou X Open Hub (XOH). XOH poskytuje likviditu a technológie ďalším finančným inštitúciám vrátane brokerských spoločností. Táto časť podnikania XTB v roku 2020 vykázala päťnásobný nárast tržieb na 23,5 milióna EUR, v porovnaní s 4,8 miliónmi EUR v roku 2019.

V roku 2020 boli prevádzkové náklady 63 miliónov EUR a boli o 22,5 milióna EUR vyššie ako predchádzajúci rok (40,4 milióna v roku 2019). Tento nárast súvisel hlavne s rastúcimi marketingovými nákladmi súvisiacimi s vyššími výdavkami na online kampane a rastúcimi nákladmi na platy a zamestnanecké výhody, ako aj so zvýšením počtu zamestnancov.

Viac ako štvrť milióna klientov XTB

Jedným zo základov solídneho a dlhodobého rozvoja spoločnosti je neustále rastúca zákaznícka základňa a počet aktívnych zákazníkov. V roku 2020 zaznamenala skupina ďalší rekord v tejto oblasti, keď získala 112 025 nových klientov, čo znamená nielen medziročný nárast o 206,5 % (v roku 2019 XTB získalo 36 555 klientov), ale súčasne sa toto číslo aj rovná počtu nových klientov získaných za posledných 6 rokov (v rokoch 2014 – 2019 získala skupina XTB 112 825 klientov). Služby poľského brokera celkovo využíva viac ako 261 000 klientov. S rastom celkovej zákazníckej základne rastie aj počet zákazníkov, ktorí aktívne využívajú investičné príležitosti, ktoré ponúka XTB. Počet aktívnych klientov (tí, ktorí uskutočnili aspoň jednu transakciu za 12 mesiacov) dosiahol v roku 2020 107 287, v porovnaní s 45 837 klientmi v roku 2019. Taktiež vzrástol aj počet aktívnych klientov, ktorí realizovali aspoň jeden obchod za 3 mesiace, na 58 069 v roku 2020, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo 26 582. 

 „Nárast počtu aktívnych klientov je a naďalej bude jednou z našich najväčších priorít. Aj keď rast, ktorý sme dosiahli v roku 2020, bol veľmi solídny, naším cieľom je ďalšie zvyšovanie základne nových aj aktívnych klientov. Chceme, čo najlepšie využiť skutočnosť, že čoraz viac ľudí má záujem o investovanie. Súvisí to nielen so skúsenými investormi, ktorí nás poznajú a investujú cez XTB, ale aj s investormi, ktorí sa práve začali zaujímať o svet investovania,“ povedal predseda predstavenstva XTB Omar Arnaout.

Dynamický rast zákazníckej základne bol v súlade s vysokou aktivitou vyjadrenou počtom uzatvorených transakcií. V dôsledku toho obchodovanie s derivátovými nástrojmi predstavovalo objem 3 milióny 175 tisíc lotov (2019: 1 milión 597 tisíc lotov) a ziskovosť na lot sa zvýšila na 56 EUR (2019: 35 EUR/lot).

Dividendová politika

Predstavenstvo XTB trvá na svojom zámere odporučiť valnému zhromaždeniu výplatu dividend v súlade s dividendovou politikou spoločnosti. Odporúčanie v tejto súvislosti bude predložené v marci tohto roku po zverejnení výročnej správy.

Využívanie príležitostí a ďalší globálny rozvoj

Prvoradým cieľom spoločnosti XTB je stať sa prvou voľbou a komplexným riešením pre každého investora. Prioritou predstavenstva je ďalšie zvyšovanie zákazníckej základne, ktoré vedie k posilneniu postavenia XTB na trhu vo svete, a to na základe efektívneho riadenia priaznivých vonkajších faktorov a zlepšenia v oblasti ponuky inštrumentov, technológií a služieb. Tieto aktivity budú podporované mnohými iniciatívami, vrátane novej a stálej ponuky „0% komisie“ za akcie a ETF (fondy obchodované na burze) pre mesačné objemy do 100 000 EUR, zavedené 5. októbra 2020. Ponuku „komisie 0%“ podporuje marketingová a reklamná kampaň zahŕňajúca nového ambasádora značky XTB – jedného z najlepších futbalových manažérov na svete, Josého Mourinha, ktorý bude ambasádorom XTB dva roky. Túto ponuku prijali súčasní aj noví zákazníci s veľkým nadšením. Klienti XTB majú prístup k celkovo 4 500 finančným nástrojom, vrátane viac ako 2 000 fyzických akcií zo 16 najväčších svetových búrz a ETF vrátane komodít, realitných fondov a dlhopisov, ako aj prístup na trh Forex a kryptomeny.

XTB tiež pokračuje v expanzii na nové trhy so zameraním na začatie činnosti v Spojených arabských emirátoch a v Južnej Afrike. 9. januára 2021 bola založená spoločnosť XTB MENA Limited v DIFC (Dubajské medzinárodné finančné centrum). V súčasnosti sa vedenie zameriava na splnenie podmienok stanovených miestnym regulátorom DFSA a potrebných na začatie činnosti v SAE, ktoré je naplánované na prvú polovicu roku 2021. Pokiaľ ide o Južnú Afriku, vzhľadom na zložité miestne formálne a právne podmienky, očakávaný dátum začatia činnosti nie je možné určiť.

„Máme jasnú víziu vývoja do roku 2021. Chceme získať najmenej 120 000 nových klientov, otvoriť novú kanceláriu v Dubaji a zintenzívniť naše aktivity na trhoch, na ktorých už pôsobíme. Taktiež sa dôrazne zameriame na najvyššiu kvalitu zákazníckych služieb a technológií, a to nielen v kontexte našich platforiem xStation a xStation Mobile, ale aj z hľadiska bezpečnosti, výkonu a stability. Aj posledných pár dní nám ukázalo, aké dôležité je pre klientov, aby mohli investovať do nástrojov, ktoré ich zaujímajú, kedykoľvek chcú. Urobíme všetko pre to, aby sa z XTB stalo miesto, ktoré bude poskytovať také príležitosti dnes aj v budúcnosti,“ zhrnul Omar Arnaout.

Ďalšie podrobné informácie sumarizujúce aktivity skupiny XTB v roku 2020 sú obsiahnuté v Aktuálnej správe č. 2/2021 – „Predbežné finančné a prevádzkové výsledky za rok 2020“, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na tejto adrese.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.nMali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

investicne.sk
Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať