O čom hovorí pomer Gold-Silver ratio a ako ho využiť v investovaní?

Zlato či striebro nájdu svoje využitie nielen v oblasti šperkov, ale aj investovania. Kým niekto tieto drahé kovy v portfóliu drží dlhodobo aj niekoľko rokov, traderi využívajú CFD či ETF inštrumenty a snažia sa zobchodovať aj krátkodobé pohyby cien. Pozri viac: Obchodovanie na burze

Pokiaľ sa bližšie zaujímate o investovanie do týchto dvoch drahých kovov, možno ste sa už stretli s pojmom Gold-Silver ratio.

O čo ide?

Gold / Silver ratio (pomer zlata a striebra) nám hovorí, koľko uncí striebra je potrebného na nákup jednej unce zlata. Vypočítate ho veľmi jednoducho: stačí zobrať cenu unce zlata a vydeliť ju cenou unce striebra.

Takže ak je pomer Gold / Silver 80, znamená to, že na nákup jednej unce zlata je potrebných 80 uncí striebra. V čase písania tohto článku sa tento pomer pohybuje na úrovni 69,60.

O čom nás táto hodnota informuje?

Podľa teórie vysoký pomer Gold / Silver signalizuje, že striebro je v porovnaní so zlatom relatívne lacné a môže byť vhodný čas na uprednostnenie striebra. Naopak, príliš nízky pomer môže signalizovať vhodný čas na nákup zlata.

Vhodné je sledovať najmä extrémy, čiže ak je v pomere Gold / Silver veľký odklon od typických úrovní.

Treba si uvedomiť, že:

  • Ak cena zlata rastie rýchlejšie ako cena striebra, pomer sa zvýši.
  • Ak cena striebra rastie rýchlejšie ako cena zlata, pomer sa zníži.
  • Ak cena zlata klesá rýchlejšie ako cena striebra, pomer sa zníži.
  • Ak cena striebra klesá rýchlejšie ako cena zlata, pomer sa zvýši.

Pomer na rekordných hodnotách

V marci 2020, v čase nástupu pandémie Covid-19, sa tento pomer dostal až na hodnotu 126, čo bolo najviac od roku 1971. Podľa vyššie uvedenej teórie nám to signalizovalo vhodný čas na nákup striebra. Nižšie sa pozrime na graf striebra.

Kým koncom marca 2020 sa unca striebra obchodovala na úrovni 13 USD, aktuálne je to zhruba 25 dolárov, čiže nárast ceny o takmer 100%.

Čo sa vlastne stalo? Prečo sa pomer Gold / Silver dostal na tak vysoké hodnoty?

Je to tým, že striebro je oveľa viac vnímané z pohľadu priemyselného využitia.Ke ď vypukla koronakríza, jeho cena sa začala prepadať, čo bolo odrazom obáv z globálnej recesie a tým aj zo zníženia dopytu po striebre. Stačí si uvedomiť, že striebro je súčasťou každého počítača, mobilného telefónu, áut a množstva ďalších elektrických spotrebičov.

Na druhej strane, zlato v tomto čase zvýšilo svoju hodnotu, keďže ho investori vyhľadávali pre status bezpečného prístavu. Pomer Gold / Silver tak vystrelil do výšin.

V priebehu histórie ľudia ako platidlo využívali zlato aj striebro a razili mince z týchto dvoch vzácnych drahých kovov. Pomer cien zlata a striebra sa stal dôležitou informáciou a akýkoľvek veľký odklon od typických úrovní nebol žiadúci. Historici odhadujú,  že zlato mohlo mať v stredovekom Japonsku hodnotu 3:1 oproti striebru a v starom Egypte 2:1, za čo mohol nedostatok baní na striebro v týchto regiónoch.

Pomer Gold/Silver sa postupne stával viac volatilným, k čomu prispelo aj demonetizovanie striebra v USA a neskôr opustenie Zlatého štandardu.

Zlato bolo a stále je investormi tradične považované za „bezpečné útočisko“,  a to najmä v časoch, keď na trhoch dochádzalo k turbulenciám. Na druhej strane, striebro má podstatne väčšie priemyselné využitie, takže dopyt po ňom ovplyvňuje aj zdravie globálnej ekonomiky.

DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Je tiež zakladateľom portálu www.skolaforexu.sk
Zdieľať