Forex: Kĺzavé priemery

Takže všeobecný úvod do technických indikátorov máme za sebou, dnes sa bližšie pozrieme na indikátory sledujúce trend, konkrétne kĺzavé priemery.

Práve „Moving Average (MA)“, čiže kĺzavý priemer je najpoužívanejším a zároveň i najjednoduchším trendovým indikátorom. Čo to vlastne kĺzavý priemer je a o na čo nám v tradingu slúži?

Ako vidieť z priloženého grafu nižšie, kĺzavý priemer nám doslova vyhladzuje vývoj kurzu. Indikátor nám priemeruje uzatváracie ceny za zvolené časové obdobie, pričom jeho cieľom je predpovedať budúci vývoj ceny.

K najpoužívanejším časovým periódám patrí 10, 20, 40, 50, 100 a 200-dňový priemer. Platí, že čím dlhšia časová perióda je, tým viac priemer zaostáva za cenou.

 

Ak má cena tendenciu zostávať nad priemerom, dostávame informáciu o rastúcom trende. Naopak, ak má cena tendenciu zostávať pod kĺzavým priemerom, ukazovateľ nám indikuje klesajúci trend. Samozrejme, neplatí to vždy. Profesionálni obchodníci preto odporúčajú, aby si trader na graf pridal viac kĺzavých priemerov s rôznou periódou.

V prípade, že dôjde k prekríženiu priemeru s cenou, dostávame obchodný signál (viď graf vyššie) – ak cena prekríži kĺzavý priemer pri pohybe nadol, vzniká predajný signál. Naopak, ak cena priemer prekríži pri pohybe nahor, vzniká signál nákupný.

Poznáme dva typy kĺzavých priemerov:

  • jednoduchý kĺzavý priemer (Simple Moving Average – SMA)
  • exponenciálny kĺzavý priemer (Exponential Moving Average – EMA)

Kým jednoduchý priemer priraďuje zatváracím cenám rovnakú váhu, exponenciálny priraďuje prvej cene (sviečke) najnižšiu váhu a poslednej cene váhu najvyššiu.

Určite si kladiete otázku, ktorý z týchto priemerov je lepší? SMA alebo EMA? Ak potrebujete priemer, ktorý na pohyb kurzu zareaguje rýchlo, riešením je EMA. Vďaka exponenciálnemu priemeru zachytíte trend dosť priskoro, takže môžete zvýšiť svoje zisky. Na druhej strane je nevýhodou „falošný signál“ počas korekcie, na ktoré je exponenciálny kĺzavý priemer náchylnejší.

V nasledujúcej časti Forex akadémie sa bližšie zoznámime s indikátorom Bollinger Bands.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre