Tu sú 2 rovnice, ktoré vedú k bohatstvu!

0

Ak za budovaním bohatstva hľadáte zložité zákonitosti, rýchlo na to zabudnite. Osobný finančný úspech môžete dosiahnuť zvládnutím týchto dvoch jednoduchých rovníc:

Príjmy – výdavky = prebytok

Prebytok x čas = bohatstvo

Ako môžete vidieť, zlepšenie finančnej situácie je založené na dvoch hlavných veciach: rast príjmov alebo zníženie výdavkov. Čím viac budete pracovať na každom z týchto aspektov, tým viac sa priblížite k vytúženému bohatstvu.

Je jedno koľko zarobíte, či je to milión ročne alebo 10 tisíc eur ročne. Svoje výdavky musíte udržovať pod príjmami. Napr. Jozef P. zarobí milión eur ročne, no minie 1,2 milióna €. Marek D. pritom zarobí len 30 tisíc ročne, no jeho výdavky predstavujú 20 tisíc eur, takže na rozdiel od Jozefa mu zostane 10 tisíc €.

Rozdielom medzi príjmami a výdavkami je prebytok. Ide o akési palivo, ktoré nás posúva k finančnej prosperite. Ak ho vynásobíme časom (ako je znázornené v druhej rovnici), naše peniaze sa začnú nabaľovať ako “snehová guľa.” Z 10 000 eur sa o rok môže stať 12 000 eur, ale iba vtedy, ak svoj prebytok budete v priebehu času re-investovať.

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať