4 hlavné kľúče k získaniu finančnej nezávislosti

0

Ak sa ešte stále pýtate, čo je to finančná nezávislosť, na jej pochopenie vám postačí jedno slovo: sloboda.

Presne tak, finančná nezávislosť je stav, kedy aj keď robíte čo len chcete, vždy máte dostatok prostriedkov na pokrytie vašich základných potrieb a taktiež pohodlia. Či už sa rozhodnete pracovať alebo začnete s napĺňaním svojich snov, vždy budete mať dostatok financií.

Ešte dôležitejšou otázkou pre mnohých je, ako sa k finančnej nezávislosti dopracovať? Pri hľadaní odpovede na túto otázku si pomôžeme knihou Jamesa Stowersa s názvom „Yes, You Can…Achieve Financial Independence“, v ktorej autor vykresľuje 4 princípy potrebné k dosiahnutiu finančnej slobody.

Každopádne si treba uvedomiť, že dosiahnutie finančnej nezávislosti nie je ľahké a vyžaduje si čas a prácu. Žiada si to určitý záväzok, obety a plné odhodlanie konať.

Takže o akých princípoch to James Stowers píše? Tu sú:

1. Začnite investovať čo najskôr. Ak s investovaním začnete čím skôr, na dosiahnutie cieľového stavu budete potrebovať oveľa menej peňazí. Ak chcete byť finančne nezávislým vo veku 35 rokov, je rozdiel, či s budovaním bohatstva začnete ako 20-ročný alebo 30-ročný. Ak začnete čím skôr, postačí vám menší kapitál a re-investované prostriedky sa budú postupne nabalovať.

2. Druhým princípom je determinovanie prístupu k úsporám. Človek si musí stanoviť priority a uvedomiť si, že peniaze je možné minúť „len raz“!  Musí sa preto rozhodnúť, čo je pre neho najdôležitejšie a doslova bojovať so svojimi výdavkami.

Čítaj tiež: Zabudnite. Vysoké príjmy nie sú zárukou finančnej slobody

3. Tretí kľúč znie: Začnite investovať s čo najvyššou čiastkou ako môžete. Tretí bod autor prepája s druhým princípom – aby sme mohli reinvestovať čo najviac, najlepším spôsobom je míňať čo najmenej.

4. Posledný kľúč, ktorý vedie k finančnej slobode odporúča, aby sa človek obzeral po najvyššej možnej návratnosti investovaných prostriedkov – takej, ktorá mu v priebehu času umožní zber stabilných príjmov.

Stowers uvádza príklad – z pohľadu rokov 1897 – 2003 akciový index Dow Jones dosahoval ročnú výkonnosť 10 % (za predpokladu reinvestovania dividend). Autor zároveň upozorňuje: Nie trhové výkyvy, ale inflácia je najväčšie riziko.

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať