Jedna zdravotná poisťovňa: Odkiaľ fúka vietor?

0

V poslednom období sa na Slovensku intenzívne diskutuje téma unitárneho systému zdravotného poistenia. Táto téma je plná emócií, politickej ideológie a nesprávne používanej terminológie.

V súčasnosti nemáme na ekonomickej úrovni dáta pre vecnú diskusiu, pretože nie sú jasné sumy, lehoty ani spôsob zmeny majiteľa poisťovní. Za zmienku však stojí obraz situácie, ktorý sa vynára pri nakuknutí ponad plot demagógie.

Cieľom tohto textu nie je prispieť k polarizácii názorov ani zväčšovať rozsah zjavne nekompetentnej diskusie. Cieľom je popísať celú situáciu z pohľadu kupujúceho, predávajúceho a podmienok predaja. Text zámerne neobsahuje konkrétne hodnoty a údaje (v súčasnosti nie sú oficiálne).

Nástroj na zvýšenie ceny

Na trhu sú tri subjekty, dva nehospodária stratovo, tretí áno. Štát ako kupujúci, resp. záujemca sa snaží za každú cenu získať do vlastníctva oba súkromné podniky. Jasné mantinely procesu predaja sú dané nevôľou predaja zo strany súkromných subjektov a štátnej sily dosiahnuť svoj cieľ.

Negatívny postoj súkromných poisťovní sa javí ako nástroj na zvýšenie budúcej predajnej ceny. Neochota predávajúceho logicky podnecuje záujemcu zlepšiť ponuku. Štát minie svoje zdroje aby získal podniky, ktorých zisky mu vrátia investíciu v relatívne dlhom časovom horizonte.

Fígeľ je však v tom, že záujem štátu sa môže už po necelých štyroch rokoch zmeniť. Teda výsledok snaženia bude nasledujúcej vládnej garnitúre na príťaž. Kto vlastne chce aby sa predaj realizoval? Nie je predaj v záujme akcionárov súkromných poisťovní?

Investor sa rozhodol začleniť do svojho portfólia aktivity v zdravotnom poistení. Počas cca šiestich rokov konal tak, aby realizoval svoj zámer tvoriť zisk.

Výhodné pre koho?!

Dnes má možnosť predať svoj podnik za cenu, ktorá pokryje jeho investičné náklady a zároveň mu prinesie ekvivalent zisku z podnikateľskej činnosti počas niekoľkých rokov.

Aby predajná suma bola dostatočne veľká a podmienky realizácie predaja boli výhodné, investor navonok deklaruje neochotu predať. V skutočnosti však predajom nič nestratí a získa prostriedky na iné aktivity.

Možno po 10 rokoch sa priorita štátu v tejto oblasti zmení (Ficova vláda tu nebude večne) a investor opäť vstúpi na trh. Neprerobí nakoniec štát na úkor finančných žralokov?

Zdieľať