Daň z finančných transakcií pre 10 štátov EÚ

Európska komisia podporila plány 10 krajín Únie, ktoré navrhujú zaviesť daň z finančných transakcií. Cieľom je pomôcť navýšiť objem finančných prostriedkov potrebných na riešenie dlhovej krízy.

Medzi 10 krajinami sú aj veľké štáty ako Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko. Krajiny chcú presadzovať dane aspoň takto, po tom, čo nedokázali získať podporu od všetkých členov Európskej únie. Obzvlášť jasne sa proti dani vyjadrila Veľká Británia, ktorá daň hodnotí ako veľké riziko.

Medzi ostatné krajiny, ktoré sa pod podporu dane podpísali, patria Rakúsko, Belgicko, Grécko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko.

„Som veľmi potešený, že 10 členských štátov vyjadrilo svoj zámer podieľať sa na spoločnej dani z finančných transakcií (financial transaction tax – FTT),“ uviedol predseda Komisie José Manuel Barroso. „Táto daň môže v ťažkých časoch priniesť miliardy eur potrebných príjmov pre členské štáty.“ Je spravodlivé, aby náklady krízy zdieľali nielen bežní občania, ale aj finančný sektor, dodal Barroso.

Desiatky miliárd dodatočných príjmov

EÚ sa v júni nepodarilo získať súhlas pre daň z transakcií vo všetkých 27 členských štátov, ale predstavitelia Francúzska, Nemecka, Talianska a Španielska sa dohodli, že daň budú aj naďalej presadzovať.

Cieľom je zaviesť malý poplatok pri transakciách s dlhopismi, obchodoch s menami či akciami obchodovanými bankami a finančnými inštitúciami.

Krajiny presadzujúce novú daň: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Rakúsko, Belgicko, Grécko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko.

Hoci jednotlivý poplatok by bol veľmi malý, pri obrovskom počte transakcií by mohli byť príjmy významné. Komisia odhaduje, že pokiaľ by daň bola zavedená v celej EÚ, príjmy by mohli dosiahnuť 57 miliárd eur ročne.

Dlhmi zmietanej Európskej únii by tak tieto dodatočné príjmy určite prišli vhod.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať
Komentáre