Nemecko čelí riziku recesie

Skupina popredných inštitútov v Nemecku znížila prognózu rastu a varuje krajinu pred recesiou. Ekonomické inštitúty uvádzajú, že najväčšia európska ekonomika bude v budúcom roku rásť len o 1 % namiesto dvoch percent, ktoré očakávali pred šiestimi mesiacmi.

Nemci sa stále boja inflácie

Okrem toho tiež vyjadrili kritiku na Európsku centrálnu banku (ECB), za jej najnovšiu iniciatívu na odvrátenie krízy, ktorá môže vyvolať vysokú infláciu.

Minulý mesiac ECB predstavila plán na nákup dlhopisov krajín zápasiacich s najväčšími dlhovými problémami, avšak iba za podmienky oficiálnej žiadosti o pomoc zo záchranného balíčka, čo okrem iného znamená povinnosť zavádzať prísne šetrenie a reformy. Občania, ako aj hráči na trhu však po týchto krokoch zo strany ECB môžu stratiť dôveru v jej schopnosť zabezpečiť dlhodobú cenovú stabilitu.

Slabšie euro je výhodou

Nemecké hospodárstvo bude v budúcom roku rásť. To však len v prípade, že sa situácia v eurozóne nezhorší.

Spomínané inštitúty tiež znížili svoju predpoveď rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku z 0,9 na 0,8 %. Nemecký export sa síce stále drží, no z väčšej časti je to vďaka konkurenčnej výhode, ktorú krajine pri vývoze mimo eurozónu poskytuje slabšie euro.

Zverejnené očakávania platia však len za predpokladu, že sa kríza v eurozóne ešte viac nezhorší. Pokiaľ by sa situácia v eurozóne naďalej prehlbovala, bude to mať negatívny vplyv na nemeckú ekonomiku. Reálnou hrozbou by v tomto prípade bol sklz Nemecka do recesie.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať