Rusko vstúpilo do WTO

Ruský vstup do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) bude predstavovať dôležitý impulz aj pre európske spoločnosti. Rusko je pre EÚ tretím  najväčším obchodným partnerom. Export EÚ do Ruska je vo výške 108 miliárd eur, z čoho napríklad 7 miliárd tvoria automobily a 6 miliárd obchod s liekmi.

Rusko sa tak v stredu pripojilo k WTO po 18 rokoch vyjednávaní. Krajina teraz zníži dovozné clá, obmedzí vývozné clá a poskytne lepší prístup k európskym spoločnostiam. Na rad prídu tiež ďalšie opatrenia, aby boli pravidlá v súlade s obchodnými podmienkami WTO.

To všetko by malo krajinu s najväčším počtom obyvateľov v Európe  urobiť oveľa dostupnejšiu a predvídateľnejšiu pre zahraničné firmy. Pre Rusko by to tak mohlo mať značný prospech. Uľahčiť by mu to mohlo prístup na medzinárodné trhy a prispieť k nárastu zahraničných investícií.

Ekonómovia však varujú, že akékoľvek zlepšenie bude závislé na schopnosti Ruska potláčať korupciu, znížiť byrokraciu a zlepšiť právne prostredie štátu.

Rusko je 156. členom WTO. Ďalším v poradí už 157. členom WTO sa v stredu stal tiež tichomorský ostrovný štát Vanuatu.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať
rm stock Komentáre