12 najúspešnejších ľudí z Wall Street – Ray Dalio

Ray Dalio sa narodil v roku 1949. Ako prvé kúpil akcie Northeast Airlines, keď mal iba 12 rokov. Použil na to peniaze, ktoré si zarábal ako nosič golfových palíc. Hodnotu nakúpených akcií sa mu podarilo až strojnásobiť.

Ray Dalio pokračoval v štúdiu na Long Island univerzite. Predtým ako išiel na Harvard Business School, nejaký čas pracoval ako úradník na NYSE. Promoval s titulom MBA v roku 1973. Ten istý rok sa Ray Dalio stal riaditeľom komodít spoločnosti Dominick & Dominick LLC. Pracoval pre nich jeden rok. Ďalší rok strávil obchodovaním s akciami v maklérskej firme Shearson Hayden Stone, predtým než založil svoju spoločnosť ​​Bridgewater Associates v roku 1973. V júli 2011 sa Dalio oficiálne vzdal svojej úlohy generálneho riaditeľa Bridgewater Associates a na miesto toho sa stal „mentor“ spoločnosti. Bridgewater Associates začal riadiť zo svojho domáceho prostredia.

Zásady, z ktorých rastie úspech

Dnes spoločnosť Bridgewater Associates spravuje zhruba 120 miliárd $, čo radí spoločnosť medzi popredné firmy hedgových fondov. „Stratégia musí byť v práci“, uviedol Dalio. V minulom roku sa spoločnosť mohla tešiť z výnosu okolo 23 % , čo bol rok, kedy priemerná hodnota hedgových fondov stratila približne 4 %. Bridgewater Associates má celú radu zásad, ktoré sú strojcom ich úspechu. Je to spoločnosť, ktorá si váži úplnú transparentnosť, aj keď môže robiť chyby. Bridgewater Associates sa snaží, aby bolo všetko v synchronizácii a vždy si kladie otázku, či je predpoklad správny a či má zmysel. To je jedným zo spôsobov, ako spoločnosť dobre hospodári a ako spravuje svoje investície.

 

Zdieľať