Zmluva o trvalom eurovale podpísaná

Veľvyslanci euro-štátov podpísali vo štvrtok v Bruseli dohodu o trvalej záchrane, medzi nimi aj slovenský stály predstaviteľ pri EÚ veľvyslanec Ivan Korčok. Táto zmluva tak môže byť následne ratifikovaná parlamentmi jednotlivými krajín. ESM (európsky stabilizačný mechanizmus) by mal nadobudnúť platnosť v júli, potom čo ho ratifikujú členské štáty, ktorých  záväzky tvoria 90 percent kapacity kapitálu. Európski štátni a vládni lídri by mali v pondelok ESM schváliť pri ich summite.

Trvalý euroval s kapacitou 500 miliárd eur  by mal začať pôsobiť od 1. júla tohto roku. Euroval je naviazaný na sprísnený mechanizmus rozpočtového dohľadu. Podmienkou jeho čerpania je okrem iného i pristúpenie k fiškálnej dohode, ktorá má členské štáty nútiť k zodpovednému narábaniu s verejnými financiami.Vedúci predstavitelia krajín by mali však ešte raz prejednať začiatkom marca na svojom stretnutí kapacitnú výšku eurovalu, ktorá by sa mal napriek všetkému ešte navyšovať.

Blokovať  ESM už nemožno tak ľahko

Narozdiel od EFSF by ESM nemal byť  tak ľahko blokovateľný v naliehavých prípadoch, kedy menšie krajiny Eurozóny vďaka právu veta mohli jednotlivé uznesenia EÚ blokovať. Zmluva stanovuje, že na potrebný súhlas a rozhodnutie o potrebe naliehavej finančnej pomoci je potrebných 85 percent súhlasu kvalifikovanej väčšiny komisie a centrálnej európskej banky.

 

Podľa informácií krone.at

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre