Zakladanie a predaj spoločností

Máte záujem začať podnikať? Skôr než sa do podnikania pustíte, zvážte dobre všetky možnosti, ktoré nám dnes pestrý trh ponúka.Prvým motívom založenia si vlastnej spoločnosti je obvykle dosahovanie vyššieho príjmu, než nám ponúkajú zamestnávatelia v bežnej práci a druhým motívom je princíp „pracuj sám na seba“.

Môžeme si vybrať z viacerých možností typov spoločností. Od rôznych typov živností až po viaceré druhy obchodných spoločností. Ako príklad pri zakladaní spoločnosti si zoberme obchodnú spoločnosť, presnejšie spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). Zakladanie spoločnosti s. r. o. nepredstavuje jednoduchý proces. Zahŕňa neustály kontakt s danou problematikou, ako i znalosti príslušných právnych predpisov a legislatívy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zapísanie spoločnosti do Obchodného registra.

S dňom zápisu spoločnosti do Obchodného registra je spojené i informovanie o náležitostiach v úradnom výpise v podobe: obchodné meno, identifikačné číslo, predmet podnikania, sídlo spoločnosti alebo bydlisko podnikateľa (pri FO), samozrejme právna forma podnikania a iné skutočnosti, ktoré ustanovuje zákon.

Čo sa týka sídla spoločnosti, v súčasnej dobe je veľkým trendom virtuálne sídlo spoločnosti. Takúto možnosť poskytujú viaceré spoločnosti práve tým, ktorí si z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu prenajať vlastné priestory. Spoločnosť poskytujúca virtuálne sídlo teda i adresu inej spoločnosti, jej tým zároveň šetrí náklady spojené s vlastnými priestormi.

V prípade, že si spoločnosť neplánujete založiť sami z akéhokoľvek dôvodu, máte možnosť kúpiť tzv. “ready made spoločnosť”, ktorá bola založená za účelom predaja. Takýto predaj spoločnosti začína byť veľmi obľúbeným pre zákazníkov, ktorí potrebujú spoločnosť okamžite, chcú predísť legislatívnym prieťahom a môžu okamžite zahájiť podnikateľskú činnosť. Ide o formu predaja spoločnosti, ktorá je založená na myšlienke zbaviť klienta všetkých komplikácií a časových obmedzení pri zakladaní a zápise spoločnosti do obchodného registra.

_______________________________________________________________________________

Domény 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock