Burza v Johannesburgu migruje na novú platformu

Burza v Johannesburgu (JSE) uzavrela licenčnú zmluvu s poskytovateľom technologických riešení MillenniumIT. Migrácia je plánovaná na prvú polovicu roku 2012 a očakáva sa, že členovia burzy budú mať prospech z realizácie transakcií takmer 400 krát rýchlejšie, než je súčasné obchodné riešenie. Millennium IT je spoločnosť, ktorá má viac ako 10-ročné skúsenosti v budovaní technologických riešení pre kapitálové trhy.

Tento krok bude znamenať, že JSE bude riadiť a prevádzkovať svoje obchodné činnosti sama. Bude ponúkať rôzne výhody pre burzu a otvára sa jej nový potenciálny zdroj príjmov. Prijatie nového obchodného systému zvýši objem vlastného imania a následne aj likviditu.

„Podľa našich skúseností, keď urobíme krok vpred s našimi obchodnými technológiami, objemy obchodovania nasledujú vývoj. Ak chceme zostať vo svetovej triede a udržať sa v konkurenčnom prostredí musíme udržať krok s technologickým pokrokom,“ povedal Parsons, šéf akciového trhu JSE.

Zdroj: banking-business-review.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock