Akcie: Redi Mast – nová obchodná aplikácia

Goldman Sachs Electronic Trading (GSET) predstavila novú širokú obchodnú aplikáciu pre futures a americké štátne dlhopisy.

GSET uviedol, že nová funkcia Redi Mast je plne prispôsobiteľná na tvorbu a obchodovanie s REDIPlus. Tento systém manažérstva ponúka prístup k akciám, futures, opciám, devízovým a peňažným dlhopisom.

Nová platforma zahŕňa hlavne základné obchody, tvorbu obchodných kriviek a pomery komoditných a finančných futures. Klienti z USA a Európy môžu mať rozšírený prístup k obchodom s futures. Všetky triedy futures – sadzby, meny, komodity, akciové indexy – budú podporované Redi Mast.

Redi Mast umožňuje šírenie obchodov naprieč regiónmi a tried aktív a súčasne zmierniť riziká a vplyv na trh. Hlavnou charakteristikou Redi Mast-u  je, že ide o kanál pre bezpečné a efektívne obchodovanie.

Zdroj: www.banking-business-review.com