IN: Trading – Divergencia pri páre EUR/USD

Menový pár EUR/USD dnes stráca približne 1 %.  V tejto chvíli Vám ponúkame ukážku takzvanej „býčej divergencie“, ktorú vidieť pri technickej analýze dnešného vývoja grafu EUR/USD.

Čo sa týka technickej analýzy, sú divergencie obchodníkmi veľmi obľúbené. Pojem divergencia znamená rozptýlenie, odklon, rozbiehavosť. Pri technickej analýze vo FOREXE sledujeme túto rozbiehavosť medzi indikátorom a cenou menového páru. Môžeme tak povedať, že ide o akúsi „nerovnováhu“, nesúlad  medzi daným kurzom (cenou) a hodnotou indikátora .  Existuje viacero druhov divergencií.

Ako je vidieť na grafe nižšie, v danom momente nastáva nesúlad medzi vývojom indikátora (RSI) a cenou menového páru EUR/USD. Môžeme preto hovoriť o divergencií, rozbiehavosti týchto premenných. Keď cena zaznamenáva pokles a v danej chvíli indikátor takmer rovnovážny stav, hovoríme o tzv. býčej divergencií, ktorá je znázornená nižšie:  (EUR/USD, 19:57 – kurz 1,359)

Pri nazretí na terajší vývoj EUR/USD  k 20:35 vidíme hodnotu menového páru už pri 1,3616. Signál divergencie tak nesklamal. Je možné že sa onedlho vytvorí medvedia divergencia, ktorá bude indikovať pokles menového páru.

chart: finance.yahoo.com


Dušan Hruška

© Investičné Noviny