Q4 pre Bank of America so stratou

0

Za posledný štvrťrok 2010 vykázala Bank of America čistú stratu vo výške 1,2 mld. amerických dolárov, resp. 0,16 amerických dolárov na akciu. Minulý rok dosiahla stratu až 5,2 mld. amerických dolárov.

Na tomto výsledku sa podpísali výdavky na manipuláciu s problémovými aktívami, ktoré dosiahli výšku 4 mld. amerických dolárov. Banka už skôr naznačila, že bude mať problém s nesplácaním hypoték zo strany klientov. Meškanie so splátkami je spôsobené nezamestnanosťou a len pomalým tempom rastu zamestnanosti.

Celkové príjmy po odpočítaní úrokových nákladov predstavovali 22,6 mld. amerických dolárov. Odpisy za celý rok 2010 predstavovali hodnotu 12,4 mld. amerických dolárov, takže čistá strata za celý rok je 2,2 mld. amerických dolárov.

Zdroj: www.bbc.co.uk

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať