Nemecká vláda zvýšila prognózy rastu!

0

Nemecká vláda zvýšila svoje prognózy hospodárskeho rastu pre tento rok a to  z 1,8 % na 2,3 %. Pri predstavení výročnej hospodárskej správy, nemecký minister hospodárstva, Rainer Brüderle dodal, že oživenie ekonomiky naďalej pokračuje. Spolu s rastom 3,6 % z roku 2010 by sa mal hlboký hospodársky prepad zaznamenaný v roku 2009 vymazať. Celkovo by nemecká ekonomika mala rásť výrazne silnejšie ako priemer hospodárskeho rastu v krajinách Eurozóny.

Počet zamestnaných by mal cez pokračujúce oživenie ekonomiky vzrásť viac než 300 000. To znamená pokles nezamestnanosti na úroveň 7 %. Za predchádzajúci rok bola nezamestnosť pri 7,7 %.

Spracované podľa www.dw-world.de