Vatikán bojuje proti praniu špinavých peňazí

Vatikán zriadil nový finančný úrad na boj proti praniu špinavých peňazí a následne na vytvorenie transparentnosti finančných operácií. Pápež podpísal zavedenie pravidiel, ktoré prepoja vatikánske bankové predpisy s medzinárodným úsilím v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Úrad vznikol ako následok obvinení, ktorým krajina čelila. Išlo hlavne o obvinenie z porušovania medzinárodných pravidiel ohľadom prania špinavých peňazí. V septembri talianske orgány zadržali 23 mil. eur,  ktoré mal Vatikán uložené v pobočke Talianskej obchodnej banky v blízkosi Námesia sv. Petra, a to údajne bez riadnej identifikácie, buď vkladateľa alebo príjemcu. Vatikán uviedol, že to bolo iba nedorozumenie a že nedošlo k pochybeniu banky ani jej zamestnancov.  Minulý týždeň teda pápež podpísal príslušné dokumenty a tým krajinu zaradil k iným, ktoré dodržujú dôsledné opatrenia proti medzerám v zákonoch umožňujúce  zločincom využiť finančný sektor.

EÚ a iné medzinárodné organizácie stanovili termín 31. december za deň, kedy má byť vytvorený orgán na dohľad nad finančnými operáciami. Krajina ho vytvorila ešte pred vypršaním termínu. Nové zákony nadobudnú účinnosť od 1. apríla.

Zdroj: www.bbc.co.uk

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock