EÚ zmení záchranný mechanizmus na trvalý

0

Európske hlavy štátov a vlád súhlasili so zmenami krízovom mechanizme.
Na bruselskom summite sa dohodli členovia EÚ 27 vo štvrtok večer na zmene základnej Lisabonskej zmluvy. Vytvorí sa tak permanentný krízový mechanizmus v Eurozóne. Pomoc má byť poskytnutá len v prípade, že bude ohrozená spoločná mena ako celok a bude to podliehať prísnym podmienkam. Nemecká kancelárka vyjadrila svoju spokojnosť s textom zmluvy.

Od roku 2013 sa budú na záchrane podieľať aj súkromní veritelia. Títo boli ušetrení z dlhových kríz v Grécku a Írsku. O veľkosti nového záchranného fondu by sa malo rozhodnúť na jar 2011. Vo štvrtok v noci má byť tiež prerokovaný záväzok vlád k obrane eura. Tento signál by mal ubezpečiť trhy, že štáty sú pripravené na ochranu eura.

Spracované podľa finanztreff.de

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať