IN: Slovensko je tretie v Európe vo využití biopalív

0

Eurostat dnes zverejnil štatistiky za roky 1990 až 2008 o obnoviteľných energiách. Slovensko je priemernou krajinou v produkcii a využití tohto druhu energie, no umiestnilo sa na tretej priečke v podiele biopalív na celkovej spotrebe palív.

Tento pomer tak dosiahol hodnotu 6,3 % a radí nás na čelné priečky v EÚ. Pred nami sú len Rakúšania s Nemcami a nad 6 % sa podarilo dostať aj Švédom. Hranicu 5 % ešte prekročili Francúzi. Ostatné krajiny EÚ nedosiahli podiel biopalív na klasických pohonných látkach ani 4 %.

Viac ako 16,5 % z celkovej vyrobenej elektrickej energie v Európskej únii pochádza z obnoviteľných zdrojov. Jasné prvenstvo vo výrobe zelenej elektrickej energie patrí Rakúsku (65%) a Švédsku (53%), ktoré využívajú najmä hydroenergiu (vodné elektrárne – pozn. autora).

Využívanie biomasy na vykurovanie vzrástlo v EÚ medzi rokmi 1990-2008 takmer 5 násobne. Inštalovaná kapacita veterných elektrárni vzrástla z 5400 MW v roku 1998 na 64 000 MW v roku 2008. Je to takmer 12 násobný vzrast. Toto číslo porastie naďalej veľmi rýchlo, pretože vo výstavbe sú obrovské veterné parky vo Veľkej Británii.

Matúš Grega

 

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať