IN: Slovensko je tretie v Európe vo využití biopalív

Eurostat dnes zverejnil štatistiky za roky 1990 až 2008 o obnoviteľných energiách. Slovensko je priemernou krajinou v produkcii a využití tohto druhu energie, no umiestnilo sa na tretej priečke v podiele biopalív na celkovej spotrebe palív.

Tento pomer tak dosiahol hodnotu 6,3 % a radí nás na čelné priečky v EÚ. Pred nami sú len Rakúšania s Nemcami a nad 6 % sa podarilo dostať aj Švédom. Hranicu 5 % ešte prekročili Francúzi. Ostatné krajiny EÚ nedosiahli podiel biopalív na klasických pohonných látkach ani 4 %.

Viac ako 16,5 % z celkovej vyrobenej elektrickej energie v Európskej únii pochádza z obnoviteľných zdrojov. Jasné prvenstvo vo výrobe zelenej elektrickej energie patrí Rakúsku (65%) a Švédsku (53%), ktoré využívajú najmä hydroenergiu (vodné elektrárne – pozn. autora).

Využívanie biomasy na vykurovanie vzrástlo v EÚ medzi rokmi 1990-2008 takmer 5 násobne. Inštalovaná kapacita veterných elektrárni vzrástla z 5400 MW v roku 1998 na 64 000 MW v roku 2008. Je to takmer 12 násobný vzrast. Toto číslo porastie naďalej veľmi rýchlo, pretože vo výstavbe sú obrovské veterné parky vo Veľkej Británii.

Matúš Grega

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať