Aký je rozdiel medzi cenou a hodnotou akcie?

akciove trhy

Keď spoločnosť zverejňuje kvartálne správy o svojom hospodárení, môže to ovplyvniť dopyt investorov. To znamená, že ak zisk a tržby napr. spoločnosti Apple prekonajú očakávania, cena jej akcií môže následne po oznámení vzrásť. V krátkodobom horizonte ovplyvňujú cenu akcie rôzne vonkajšie premenné. Z dlhodobého hľadiska však často zohrávajú väčšiu úlohu fundamentálne faktory ako je obrat či ziskové marže.

Cena akcie verzus hodnota akcie

Najdôležitejším rozdielom medzi cenou a hodnotou akcie je skutočnosť, že cena je ľubovoľná a hodnota je fundamentálna. V určitom okamihu sa cena akcie takmer vždy vyrovnáva s jej hodnotou. Túto skutočnosť využili slávni investori ako napr. Warren Buffett na to, aby zarobili miliardy. Jeden z najznámejších citátov Warrena Buffetta znie: „Cena je to, čo zaplatíte, hodnota je to, čo dostanete.“ A práve touto myšlienkou sú ovplyvnené jeho investičné rozhodnutia a investovanie do akcií.

Čo určuje hodnotu akcie?

Spoločnosť (reprezentovaná akciou) odvodzuje svoju hodnotu od fundamentálnych faktorov, medzi ktoré patria ziskovosť, podiel na trhu, pomer ceny akcie a zisku (P/E) a iné ukazovatele. Minulé a súčasné dáta naznačujú doterajšiu ziskovosť spoločnosti, zatiaľ čo prognózy budúcich ziskov pomáhajú investorom odhadnúť potenciálnu výkonnosť v budúcnosti.

Čo určuje cenu akcie?

Cenu akcie ovplyvňuje súbor faktorov, akými sú dopyt investorov, širšie trhové trendy (býčie a medvedie trhy, obraty trhu..), správy médií a analytikov a ekonomické faktory (najmä úrokové sadzby, hospodársky rast, likvidita, inflácia a podobne).

akcie portfólio

Využitie rozdielov medzi cenou a hodnotou akcie

Hľadanie rozdielov medzi cenou a hodnotou akcie je patrí medzi najefektívnejšie investičné stratégie. Tu sa ale natíska otázka: ako nájsť spoločnosti, ktoré sú na predaj za nižšiu cenu, ako je ich skutočná hodnota? Odpoveďou je hodnotiť ich pomocou súboru metrík, ktoré sa pozerajú nad rámec aktuálnej ceny spoločnosti. Tieto štandardy poznáme pod názvom štyri M a zahŕňajú:

  • Meaning – Spoločnosť, do ktorej investujete, musí mať pre vás zmysel.
  • Moat – Spoločnosti musí byť vlastné niečo, čo sťažuje konkurentom vstúpiť na trh a ukrojiť z neho časť podielu. Napríklad spoločnosť Coca-Cola má svoju ochranu v podobe značky. Nealkoholický nápoj môže vyrábať ktokoľvek, no Coca-Cola je len jedna.
  • Management – Ide o potrebu preskúmať manažment spoločnosti (vedenie musí byť schopné a dôveryhodné).
  • Margin of Safety – Ak spoločnosť, do ktorej zvažujete investovať, spĺňa všetky tieto predpoklady, mali by ste vypočítať jej mieru bezpečnosti. Je to cena, za ktorú môžete kúpiť akcie za takých okolností, že neprídete o peniaze a pritom dosiahnete dobrý výnos. Na výpočet tejto marže môžete použiť rôzne vzorce a kalkulačky. Ak je však cena spoločnosti na úrovni alebo nižšia ako číslo, ku ktorému ste dospeli, je podhodnotená a predstavuje skvelú investičnú príležitosť.

Investori zvyčajne nemajú žiadne skúsenosti s potenciálnymi spoločnosťami, na rozdiel od vlastníkov týchto firiem. Rozdiel medzi hodnotou akcie a jej cenou je preto pre investorov mätúcim problémom. Často môžu nesprávne interpretovať predpokladané signály a vývoj, napríklad rýchly rast akcií môžu vnímať ako ideálnu príležitosť na nákup a náhly pokles cien ich môže dohnať k panickému výpredaju.

Zdroje: visualcapitalist.com; forbes.com; edgepointwealth.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre