V eurozóne nie, no v Spojenom kráľovstve sa už ukazuje riziko technickej recesie

Index PMI, ktorý odráža očakávania nákupcov v eurozóne a zverejňuje ho ratingová agentúra S&P, pokračuje v raste tak v sektore služieb, ako aj vo výrobe. Pretrvávajú však neistoty súvisiace s rekordne vysokou infláciou a problémami na strane ponuky, ktorá bude mať dopad na domáci dopyt v strednodobom horizonte. Index tak zatiaľ nepoukazuje na žiadne bezprostredné riziko technickej recesie v eurozóne. Hrozí však v Spojenom kráľovstve.

Napriek sprísňovaniu finančných podmienok, zvýšenému geopolitickému riziku v dôsledku vojny na Ukrajine, slabšiemu výmennému kurzu eura, ktorý zvyšuje importovanú infláciu a nižším fiškálnym stimulom pokračuje vo väčšine krajín eurozóny oživenie hospodárstva, no pomalším tempom ako tomu bolo v roku 2021 a začiatkom tohto roka.

Aktivita v sektore služieb sa spomalila na dvojmesačné minimum a dosiahla hodnotu 56,3 oproti aprílovej hodnote 57,7. Rast poháňajú najmä vyššie výdaje na cestovný ruch a oddych. Keďže továrne trpia rozsiahlym nedostatkom dodávok v dôsledku vojny na Ukrajine a lockdownom v Číne, výrobné PMI sa znížilo na 18-mesačné minimum na hodnotu 54,4 oproti 55,5 v apríli. „Pozitívom je, že v tomto sektore pokračoval silný nábor zamestnancov. Nemusí však pokračovať, ak inflácia zostane vysoká, nakoľko firmy budú nútené znižovať náklady, vrátane tých personálnych,“ vysvetlil Christopher Dembik, makroekonomický analytik Saxo Bank. 

Najnovšie údaje PMI sú v súlade so solídnym rastom HDP eurozóny, ktorý dosiahol v prvom štvrťroku tempo 0,6 %. „Mnohí ekonómovia, ktorí po skončení pandémie očakávali boom na úrovni 20-tych rokov minulého storočia, sú síce sklamaní, ale vzhľadom na všetky riziká, ktorým ekonomika čelí, ide o celkovo pozitívny a povzbudivý výkon,“ dodáva Dembik.

Na čo poukazuje vývoj PMI:

  • Hlavným problémom zostávajú cenové tlaky –  rast vstupných nákladov a výstupných poplatkov drží infláciu na rekordných hodnotách. S&P uvádza, že „ceny tovarov a služieb vzrástli druhým najvyšším tempom od zahájenia prieskumu“. Inflácia je stále nepríjemne vysoká a taká zostane ešte dlho. „Vrchol sme ešte nedosiahli. Môžeme očakávať, že Európska centrálna banka (ECB) zvýši na svojom júlovom zasadnutí 21. júla úrokové sadzby a približne v septembri v snahe znížiť inflačné tlaky upustí od záporných úrokových sadzieb,“ myslí si analytik Saxo bank. ECB tiež pravdepodobne vyjadrí aj väčšie obavy v súvislosti s vývojom výmenného kurzu eura (v snahe znížiť importovanú infláciu). Christine Lagardeová z ECBuž potvrdila, že Rada guvernérov „venuje kurzu eura veľkú pozornosť“.
  • Omicron už nemá priamy vplyv na ekonomiku eurozóny. Väčšinu obmedzení v posledných týždňoch krajiny zrušili. Život sa konečne vrátil do normálu. To čiastočne vysvetľuje prudký nárast v sektore služieb vo viacerých krajinách.
  • Rozdiel medzi výrobným sektorom a sektorom služieb sa vo Francúzsku zväčšuje. Zatiaľ čo francúzsky výrobný PMI poklesol na 7-mesačné minimum na úroveň 54,5, sektor služieb ukázal odolnosť s 58,4 oproti aprílovým 58,9. Problémy vo výrobe sú väčšinou výsledkom sťaženého prístupu k surovinám a vyšších cien, ktoré zaťažujú dopyt. V takejto situácii sa čoraz častejšie objavujú prípady, kedy klientov inflácia už odrádza od nákupu, alebo núti vyčkávať. Okrem toho export vo výrobnom sektore naďalej klesá. To zanecháva na francúzskej ekonomike stopy. „Vo Francúzsku vidíme silnejúce dôkazy o vzniku dvojrýchlostnej ekonomiky, keďže sektor služieb pravdepodobne v nadchádzajúcich mesiacoch zvýši rast HDP, čím čiastočne vyrovná slabosť vo výrobnom priemysle,“ vysvetľuje Ch. Dembik.
  • Vývoj PMI v Spojenom kráľovstve signalizuje veľké ekonomické spomalenie už v máji. Kríza životných nákladov zasiahla dopyt zákazníkov. PMI služieb klesol na 15-mesačné minimum na hodnotu 51,8 oproti 58,9 v apríli, zatiaľ čo index produkcie klesol na 15-mesačné minimum. V sektore služieb sa očakávania nákupcov znížili najviac od marca 2020, kedy nás prvýkrát zasiahla pandémia. „Ide v krátkom čase o ohromujúci pokles, preto sú očakávania zlé. Stoja za nimi obavy zo znižovania marží, slabších objednávok, rekordnej inflácie vo všetkých oblastiach a geopolitickej neistoty. S infláciou, ktorý sa vymkla spod kontroly a rastúcim rizikom zníženia domáceho dopytu si myslíme, že Spojené kráľovstvo tento rok pravdepodobne prejde technickou recesiou,“ predpovedá analytik banky.
Analytik Saxo Bank
Zdieľať