V čom vám pomôže obchodný denník a ako si ho zostaviť? Praktické tipy

V tomto článku si rozoberieme dôležitý a užitočný nástroj obchodníka, ktorým je obchodný denník. Ide o nástroj, ktorý pomôže zvýšiť vašu disciplínu, odhaliť chyby a dotiahnuť vaše schopnosti k dokonalosti.

Prečo si obchodný denník viesť?

Internet je plný kníh a článkov o obchodovaní, ale nie všetky budú užitočné. Najpopulárnejšie z nich obchodníkovi zdelia to, čo chce počuť, namiesto toho, aby popisovali skutočnú realitu trhu. Knihy o obchodovaní sa často zameriavajú na atraktívne setupy a neadresujú možné chyby pri naplnení, hľadaní a realizácii obchodných nápadov.

Z toho dôvodu je vhodné, aby si obchodník čo najskôr založil obchodný denník. Stane sa jeho najlepšou knihou o tradingu. Bude odrážať trh tak, ako ho vidíte, a bude sledovať všetky vaše akcie a ich výsledky.

Aj obchodníci, ktorí už obchodujú dlhšiu dobu, si usilovne vedú svoje denníky, pretože vedia, že je to jeden z najužitočnejších nástrojov. Pomôže vám odhaliť vašu možnú neúčinnosť hneď na začiatku a včas ju napraviť.

Obchodný denník vám pomôže nielen s prípravou obchodov, ale aj analýzou výsledkov obchodovania. V stratových obdobiach môžete vďaka denníku preskúmať a zistiť dôvody svojich drawdownov. Medzi takými dôvodmi môžete objaviť emócie, kvôli ktorým porušujete svoje obchodné pravidlá, alebo chyby vo vašom obchodnom systéme, ktoré je potrebné napraviť.

Proces vedenia obchodného denníka sa skladá z troch častí:

  • Popis vášho obchodného plánu
  • Štatistika
  • Protokol introspekcie

Časť 1: Popis vášho obchodného plánu

Váš obchodný plán ako aj analýza trhu musia byť podrobne spísané. Pomôže vám zapísať si na papier (alebo do súboru) vaše predstavy jednak o trhu a tiež predstavy o vašom vlastnom obchodovaní. Analýza a váš názor na trh vo všeobecnosti nerobia vaše obchodovanie úspešným. Vaše súčasné názory však definujú vašu oblasť na hľadanie nápadov.

V tejto časti vášho denníka môžete odpovedať na nasledujúce otázky:

  • Budete hľadať trend alebo cenové rozpätie (range)?
  • Pokúsite sa obchodovať odrazy od extrémnych úrovní alebo prerazenia?
  • Budete svoju pozíciu držať dlho alebo ju rýchlo zatvoríte?

Popis vášho obchodného plánu vám pomôže spozorovať koreláciu vašich nápadov so skutočnými udalosťami na trhu.

Váš obchodný plán tiež obsahuje podrobný opis obchodov, ktoré plánujete:

  • Dôvod pre zadanie pozície;
  • Kam umiestniť Stop Loss;
  • Kde (alebo kedy) vziať zisk;
  • Vaše emócie.

Keď svoj plán budete mať podrobne popísaný, zvýšite svoju disciplínu a znížite pravdepodobnosť chaotických, emocionálnych akcií.

Časť 2: Štatistiky

V tejto časti vášho denníka si zapisujete výsledky svojho obchodovania. Konečné číslice budú bez obalu zobrazovať aktuálny stav vášho obchodovania, aj keď nikdy nebudú konečnou diagnózou. Mnoho bezchybných obchodných metód môže viesť k sérii strát, ktoré by mali byť odhadované iba s odstupom – po štatisticky dôležitom období.

Štatistická časť vášho denníka bude obsahovať nielen čísla. Budú v nej zaznamenané fakticky zarobené / stratené body / doláre, syntetické hodnoty, ako je faktor zisku, počet obchodov, priemerný objem lotu, prevažujúci smer vašich pozícií a rozdelenie obchodov medzi dňami v týždni.

V podstate sa štatistiky zhromažďujú kvôli sledovaniu týchto faktorov. Pri porovnaní vášho obchodovania so správaním trhu môžete usúdiť, či ste boli príliš agresívni/opatrní, bežne obchodujete s trendom alebo idete proti nemu.

Možno je trend na konci, ale pokračujete v ňom a zamieňate si obrat s korekciou? Na tieto otázky dokážete odpovedať vďaka analýze svojich štatistík.

Tu sú štyri hlavné parametre, ktoré definujú Váš trading.

Počet obchodov

Celkový počet obchodov ukazuje, či dávate svojmu obchodnému plánu šancu pracovať v plnom rozsahu. Je dôležité poznať priemerný normálny počet obchodov charakteristický pre váš obchodný systém/metódu. Môže to byť 15–20 obchodov za deň/týždeň/mesiac. Preto je také dôležité udržiavať si vlastné štatistiky.

Keď vaše obchodovanie dosiahne dokonalosť, zapíšte si to a potom to porovnajte s inými obdobiami – obzvlášť ťažkými časmi. Otvorenie viacerých obchodov, než je nutné, je nielen nebezpečné (mohlo by to viesť k rastu nákladov, vrátane strát). Avšak otvorenie menej obchodov, než by ste mali, je tiež varovným znamením – znamená to, že ste opatrní kvôli strachu zo straty.

Niekedy bude rozumné znížiť úroveň svojej aktivity (najmä ak máte malú predstavu o tom, čo sa na trhu deje). Toto rozhodnutie však musí byť vedomé a dočasné (kým proces nezachytíte). Jednou z možností v kritickej situácii je prechod na demo účet namiesto zníženia počtu obchodov na vašom hlavnom účte, čo by porušilo váš obchodný systém.

Smer obchodov

Analýza vašej činnosti podľa smeru vašich obchodov môže ukázať, či máte určitý sklon ohľadom smeru trhu.

Niektorí obchodníci napríklad uprednostňujú short obchody namiesto long obchodov a naopak. Ktorýkoľvek z týchto prístupov je celkom zraniteľný – vaše obchodovanie bude nestabilné a náchylné na drawdown pri obrátení trendov.

Veľkosť pozícií

Veľkosť svojich pozícií (loty) by ste mali meniť s veľkou starostlivosťou a ohľaduplnosťou. To je prijateľné, ak zvyšujete svoju pozíciu – staviate „pyramídu“ s rizikom pre váš zisk. Na druhú stranu, pokiaľ zvyšujete loty a cítite so svojim obchodom veľmi sebaistí, majte na pamäti, že aj skúsení obchodníci sa v tomto môžu mýliť.

Niektorí obchodníci sú v prognózovaní často slabí, čo im však nebráni v dosahovaní zisku. Ak je to aj váš prípad, tak skúste analyzovať svoju históriu obchodovania – ako často vaša dôvera v správanie trhu viedla k očakávanému výsledku? S najväčšou pravdepodobnosťou bude korelácia náhodná alebo záporná. Preto je zvyšovanie lotov často neprimerané.

Vaše nástroje

Vo vašich štatistikách musia byť nakoniec zahrnuté inštrumenty, s ktorými obchodujete. Obchodníci sú niekedy náchylní na to, že si vyberajú mnoho nástrojov, ale používajú iba jeden alebo dva (maximálne tri) z nich, napríklad libru alebo euro. Pokiaľ pre nich neexistujú dobré obchodné nastavenia, hľadajú obchody na iných inštrumentoch.

Také obchody sú pomerne vzácne: po ich dokončení obchodník zabudne na tento obchodný nástroj a zameriava sa na jeden alebo dva hlavné.

Je dôležité analyzovať výsledky týchto epizodických obchodov a zistiť, čo vášmu obchodnému systému vadí.

Časť 3: Introspektívne záznamy

V tejto časti pracujete so svojim psycho-emocionálnym stavom. Zapisujete si svoje myšlienky, emócie a reakcie na okolité udalosti. Môžete tak zvýšiť svoju emocionálnu stabilitu a úroveň vedomia, čo priamo ovplyvní vaše výsledky.

Celkovo je na obchodovaní najťažšie dodržiavať svoj plán bez ohľadu na možné straty a nešťastia. Takéto záznamy vám pomôžu a možno aj neutralizujú vaše emócie. Potom si od nich dajte odstup, prestaňte sa s nimi identifikovať a vo výsledku získate väčšie sebaovládanie a disciplínu.

Záverečné myšlienky

Obchodný denník je pre obchodníka veľmi užitočným nástrojom, ktorý pomáha zlepšiť jeho obchodnú disciplínu a zručnosti. Denník vám pomôže odhadnúť štatistiky vašich obchodov, nájsť slabé a silné stránky vášho obchodného systému a zvýšiť vašu emocionálnu stabilitu.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.

2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať