Aký vplyv má cena ropy na menový pár USD/CAD?

Ropa sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho života a ľudstvo je na nej úplne závislé. Ropa nie je len zdrojom energie, ale aj materiálom, z ktorého sa vyrába mnoho vecí všedného dňa.

Dlho sa tvrdilo, že na rope môžu zarábať len veľké korporácie, ale to nie je pravda. Väčšina druhov ropy je k dispozícii pre obchodovanie na finančných trhoch, pričom najobľúbenejšími typmi sú BRENT a WTI.

USD je najrozšírenejšia mena na svete, ktorá sa používa pre najväčšiu časť transakcií (nielen) s ropou. Väčšina bohatých ľudí drží svoj kapitál v USD.

Kanadský dolár je celosvetovo menej populárny a ide o komoditnú menu, čo znamená, že aktívne reaguje na ceny komodít, najmä ropy a zlata.

Dnes sa budeme zaoberať interakciou a koreláciou cien ropy a CAD. Ak sa pozorne pozriete na grafy ropy BRENT a USD/CAD, môžete spozorovať určité vzorce v dynamike týchto aktív. Pokiaľ je kanadská ekonomika závislá na produkcii a predaji ropy, kurz USD/CAD koreluje s cenami ropy.

Čo je to korelácia?

Korelácia je vyjadrenie vzájomného vzťahu dvoch aktív v určitom období. Existujú tri typy korelácie:

  1. Pozitívna korelácia znamená, že dva nástroje idú počas sledovanej doby jedným smerom. Pozorované aktíva budú úmerne rásť alebo klesať. Grafy sú podobné.
  2. Negatívny korelácia znamená, že aktíva idú opačným smerom. Kým jedno aktívum rastie, druhé bude klesať. Grafy vyzerajú zrkadlovo.
  3. Nulová korelácia znamená, že nástroje sa správajú bez zjavného vzťahu k sebe.

CAD začína rásť, keď krajina predáva svoju ropu za vyššiu cenu. Čím drahšia ropa je, tým lepšie to bude pre kanadskú ekonomiku (vytvorí vyšší zisk z predanej ropy).

Pokiaľ je v páre USD / CAD prvý menou americký dolár, bude korelácia záporná. To znamená, že rast ropy spôsobí pokles na cenovom grafe USD/CAD.

Ako koreluje USD/CAD s grafmi BRENT a WTI

Na grafe je pár USD/CAD v downtrende, ktorý obnovuje minima. Čas od času cena koriguje, ale netrvá to dlho. Výsledkom je, že americký dolár voči svojmu kanadskému náprotivku oslabuje.

BRENT sa na D1 grafe už mesiac drží v uptrende a bez ohľadu na poklesy sa zotavuje.

WTI na D1 ukazuje podobný obrázok ako BRENT. Už niekoľko mesiacov rastie a stále sa zotavuje zo všetkých pullbackov.

V súčasnej dobe tvoria oba typy ropy korekčnú vlnu. Pár USD/CAD sa súčasne správa podobne (cena pozastavila svoj pokles a formuje korekciu).

Na nižšie priloženom grafe môžete vidieť všetky nástroje. Grafy BRENT a WTI nie sú totožné, ale dosť podobné bez ohľadu na určitý rozdiel v aktuálnej cene. BRENT stojí 47,30 USD a WTI stojí 44,54 USD a kurz USD / CAD je 1,2931.

Ako túto koreláciu použiť v obchodovaní?

Poďme teraz diskutovať o tom, ako koreláciu medzi ropou a USD/CAD použiť v tradingu. Pre prehľadnosť použijeme jeden graf (pre oba typy ropy – BRENT a WTI – a pre menový pár).

Upozorňujeme, že denné grafy oboch typov ropy sú takmer totožné (90% sviečok sa zhoduje). Existujú určité rozdiely, ale žiadny z nich nie je kritický. Graf menového páru USD/CAD sa líši od grafu ropy, čo je prirodzené. Ceny ropy sú ovplyvňované ponukou, dopytom, produkciou, geopolitickými faktormi a udalosťami vyššej moci.

Menový pár zaznamenáva rovnaké vplyvy, avšak americký dolár a kanadský dolár ich pociťujú oddelene a potom sú hodnotené vo vzťahu k sebe navzájom. Z grafu môžeme vyvodiť záver, že na niektoré vonkajšie faktory najprv reaguje ropa a začína rásť alebo klesať a o niečo neskôr ju nasleduje USD/CAD.

Ceny menového páru sa začínajú hýbať s pohybom cien ropy. Graf ropy sa medzitým zotavuje rýchlejšie ako graf menového páru. Ak poznáte tieto korelácie a vzorce, môžete vytvoriť svoj obchodný systém, ktorý zahŕňa ropu a USD/CAD.

Príklad obchodovania USD/CAD

Pozrite sa na H4 graf USD / CAD a WTI. Cena WTI prelomila úroveň rezistencie a začala rásť. V tú chvíľu je situácia na grafe USD / CAD opačná. Cena začala rýchlo klesať. V priebehu 8 sviečok cena ropy rástla a potom sa vrátila späť na úroveň prerazenej rezistencie.

Pokiaľ ide o cenový graf, tak ceny pokračujú v poklese a čas od času sa vytvorí pullback. To by mohlo znamenať, že Kanada na rope realizovala zisk a trochu si zaistila národnú menu proti americkému doláru. Ak potom ceny ropy budú stále rásť, tak USD/CAD bude klesať, čo povedie k ďalšiemu posilneniu kanadského dolára.

Toto bol všeobecný príklad korelácie medzi ropou a kurzom kanadskej národnej meny.

Záver

Aj keď medzi ropou a USD/CAD existuje zjavná korelácia, bolo by nevhodné používať ju na obchodovanie bez ďalších filtrov. Trh je plný falošných impulzov, ktoré vyvolávajú nepredvídateľné vzostupy a poklesy. Každopádne, túto koreláciu možno použiť ako doplnkový signál podporujúci smer ceny.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.

2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať