Ako využiť swap vo forexe?

V tomto článku sa zameriame na využitie swapov vo forexe. Swapy môžu výrazne ovplyvniť dynamiku menových párov a taktiež formovať dlhodobé trendy na trhu.

Čo je to swap a ako funguje

Swap na Forexe je operácia, pri ktorej dochádza k pripísaniu alebo odpísaniu peňazí na / z Vášho účtu, a to v prípade, ak držíte otvorenú pozíciu tzv. “Cez noc” (tj. Do ďalšieho dňa). Na Forexe sa používa maržový systém obchodovania, ktorý umožňuje použitie požičaných peňazí a teda obchodovanie s pákovým efektom. Keď sa teda otvorená pozícia presunie do ďalšieho dňa, do platnosti vstúpia pravidlá medzibankového kreditovania.

Swapy na Forexe priamo závisia na úrokových sadzbách centrálnych bánk pre každú menu. Dalo by sa povedať, že mena v páre, ktorú ste nakúpili je uložená, zatiaľ čo mena, ktorú ste predali, je zapožičaná. Čím väčší je rozdiel medzi úrokovými sadzbami mien v páre, tým väčší je swap. V závislosti na tom, či kupujeme alebo predávame menový pár, bude na náš účet pripísaný alebo odpísaný swap:

  • Pozitívny swap je swap, ktorý je pripísaný na účet obchodníka pri každom prevode otvorenej pozície do ďalšieho dňa. Vyplýva to z nákupu meny s vysokou úrokovou sadzbou a predajom meny s nízkou sadzbou. Napríklad za predaj USD / MXN bude na Váš účet pripísaný pozitívny swap. Dolár predávame s nízkou sadzbou (0,25%) a kupujeme mexické peso s vysokou sadzbou (6,5%).
  • Záporný swap je swap odpísaný z účtu obchodníka za každý prevod otvorenej pozície do ďalšieho dňa. Vyplýva to z nákupu meny s nízkou úrokovou sadzbou a predajom meny s vysokou úrokovou sadzbou. Napríklad pri nákupe USD / ZAR bude každý deň odpísaný negatívny swap. Nakupujeme dolár s nízkou sadzbou (0,25%) a predávame juhoafrický rand s vysokou sadzbou (5,25%).

Veľkosť swapov závisí na rozdiely úrokových sadzieb medzi menami a podmienkach, za ktorých Váš broker spolupracuje s úverovými organizáciami. Veľkosť swapov pre rovnaké páry sa teda môže výrazne líšiť v závislosti na brokerovi. V prípade, že menové páry majú viacmenej rovnaké úrokové sadzby, môžu byť swapy na nákup aj predaj záporné.

Swap na menovom páre sa vykonáva každý deň (zvyčajne o polnoci času servera brokera). Je tu jedna zvláštnosť: V stredu v noci je swap strojnásobený, zatiaľ čo v piatok v noci, kedy je pozícia prevedená do pondelka, sa počíta iba jeden swap. Je to preto, že pozícia otvorená v stredu (dátum splnenia obchodných podmienok) má deň ocenenia v piatok.

Ak plánujete udržať svoju pozíciu po pomerne dlhú dobu, bude rozumné, ak vyhodnotíte vplyv swapov na vašu pozíciu. Informácie si pozorne preštudujte na webových stránkach Vášho brokera.

Ak chcete vidieť veľkosť swapov v populárnom obchodnom termináli MetaTrader 4, tak kliknite pravým tlačidlom na menový pár v okne “Trh” a vyberte ponuku “Špecifikácia”.

Ako na swape zarobiť peniaze?

Vďaka rozdielu medzi úrokovými sadzbami umožňujú swapy získať extra zisk a môžu dokonca vytvárať dlhodobé trendy na trhu. Stratégia založená na používaní pozitívnych swapov sa nazýva Carry trade. Myšlienka tejto stratégie spočíva v udržaní pozícií s pozitívnym swapom čo najdlhšie.

Pre získanie maximálneho swapu volíme menový pár s veľkým rozdielom medzi úrokovými sadzbami mien. Nákupom meny s vysokou úrokovou sadzbou proti mene s nízkou úrokovou sadzbou môžete každý deň získať dobrý pozitívny swap za držanie tejto pozície.

Carry trade obchod funguje dobre, keď sa trh pohybuje hladko, akciové indexy stabilne rastú. Investori nemajú dôvod na obavy, takže využijú príležitosti zarobiť peniaze investíciami do mien s vysokým výnosom (typicky meny rozvíjajúcich sa krajín). Investovanie do ziskových mien môže sformovať dlhodobý trhový trend.

Bolo obdobie (pred krízou v roku 2008), kedy bolo populárne kúpiť GBP/JPY ako nástroj carry trade. Britská libra je jednou z popredných svetových mien a v tom čase mala pomerne vysokú úrokovú sadzbu 5,0%. Japonský jen je mena s nízkym výnosom a dlhodobo má úrokovú sadzbu 0,0%.

Takže nákup GBP s vysokou výnosnosťou proti JPY s nízkou výnosnosťou priniesol každý deň významný swap. To viedlo k dlhodobému rastu páru GBP/JPY, ktorý zostal na trhu takmer do začiatku roka 2008, kedy Bank of England musela naliehavo znížiť úrokovú sadzbu, čo bol koniec Carry trade na tomto páre.

Majte na pamäti, že stratégia Carry trade väčšinou vyhovuje investorom a obchodníkom, ktorí vlastnia pomerne veľké vklady. Aby bol zisk zo swapov veľký, musíte vstúpiť na trh s pomerne veľkou pozíciou a mať dostatočnú bezpečnostnú rezervu, ktorá Vás bude istiť v prípade možných poklesov (drawdown). Pre obchodníkov s pomerne malými vkladmi predstavuje také obchodovanie zvýšené riziká v dôsledku veľkej páky a volatility trhu.

Vplyv krízy na swapy

Ako som už poznamenal vyššie, Carry trade obchodovanie zostáva aktuálne, keď sú trhy optimistické a hlavné akciové indexy rastú. Ale keď je trh zasiahnutý krízou – rovnako ako napríklad v roku 2008 alebo teraz v roku 2020, tak sa Carry trade stáva aktuálny v negatívnom slova zmysle, a to kvôli rýchlemu poklesu menových kurzov. Investori totiž opúšťajú meny rozvíjajúcich sa ekonomík (vysoké výnosy) a kupujú bezpečné aktíva (zvyčajne nízke výnosy).

Hlavnou bezpečnú menou v čase krízy je USD. Jeho kurz začína rásť na pároch s inými menami. Menej bezpečnými, ale stále bezpečnými menami sú švajčiarsky frank (CHF) a japonský jen (JPY), ktoré tiež majú tendenciu v kríze posilňovať.

Medzitým môžu meny rozvojových krajín s vysokými výnosmi a tzv. komoditné meny (AUD, NZD, CAD) veľa klesať.

Pozrime sa napríklad na dve meny s vysokými výnosmi: mexické peso (MXN) a juhoafrický rand (ZAR). Majú pomerne vysoké úrokové sadzby, vďaka čomu sú atraktívne pre Carry trade.

Pozrite sa na grafy USD / MXN a USD / ZAR. Až do začiatku súčasnej krízy sa obchodovali v obmedzenom obchodnom rozpätí a ich slabosť bola kompenzovaná pozitívnymi swapmi.

Po začatí súčasnej svetovej krízy, vyvolanej rozšírením koronavírusu, môžeme na grafoch spozorovať rýchly rast dolára. Investori začali vyberať kapitál zo slabých mien a prevádzať ho do dolára, čo spôsobilo pokles pesa a randu. Ani pozitívne swapy nemôžu kompenzovať straty vyvolané takým rýchlym poklesom.

Záver

Swapy na forexe umožňujú získať extra zisk. Takáto obchodná stratégia sa nazýva Carry trade a väčšinou je relevantná pre veľké vklady, pretože vyžaduje udržanie pozície po dlhú dobu aj napriek možným poklesom. V čase krízy je lepšie sa Carry trade vyhnúť, pretože rýchly pokles mien s vysokým výnosom môže spôsobiť vážne straty.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len pre informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týkajú určitého typu transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať