Dostupnosť úverov v Číne sa zlepšuje. Onedlho sa to prejaví aj v globálnej ekonomike

0

Úverový impulz, ktorý sa zväčša prejavuje na výsledkoch reálnej ekonomiky s oneskorením o deviatich až 12tich mesiacov, sa vracia do pozitívneho teritória. Aktuálne je na hodnote mínus 0,4 percenta HDP. 

Očakávame, že dostupnosť úverov v Číne sa meraním tohto impulzu dostane v nasledujúcich mesiacoch do plusu po prvý krát od štvrtého kvartálu roku 2017. Je to výborná správa pre globálnu ekonomiku. 

Keďže Čína tvorí približne tretinu globálnej ponuky úverov, ak tu dôjde k pozitívnej zmene, bude to mať bez pochyby priaznivý efekt na svetovú ekonomiku počas budúceho roka. Pri pohľade na čísla z čínskeho úverového trhu sme čoraz viac optimistickí. Impulz sa tu prejavuje už v úverovej aktivite. 

Čínska centrálna banka implementovala od začiatku roka niekoľko opatrení zameraných na malé a stredné podniky. Požaduje od bánk, aby úvermi podporovali tento podnikateľský segment. Od leta preto už dva krát znížila základné sadzby. Okrem toho znížila aj povinné minimálne rezervy pre malé a stredné banky. Zdá, že tieto kroky začínajú prinášať ovocie. Najnovšie úverové štatistiky hovoria o rastúcom objeme úverov pre malé a stredné firmy v celkovej hodnote 1,01 bilióna juanov. 

Je pravda, že chvíľu potrvá, kým sa úverová aktivita pretaví do reálnych čísiel rastu HDP. Niektoré banky sú totiž zaťažené zlými úvermi, čo zhoršuje ich pozíciu pri poskytovaní nových úverov. Proces, ktorý začal, je však veľmi sľubný. 

Christopher Dembik, hlavný makroanalytik Saxo Bank

investicne.sk
Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať