Záťažové testy v Británii zvládli všetky veľké banky

Je to vôbec prvýkrát, čo tzv. záťažovými testami, ktoré uskutočňuje centrálna banka, prešli všetky veľké britské banky. Znamená to, že žiadna z týchto inštitúcií nepotrebuje posilniť svoj kapitál, aby vedela dostatočne odolať prípadnej kríze.

Podľa výsledkov testov sú najväčšie banky v krajine odolné voči viacerým nepriaznivým scenárom, vrátane domácej a zahraničnej recesie ako aj výraznému poklesu aktív.

Najhorší scenár počítal s poklesom cien domov o 33 percent, rastom úrokových sadzieb v priebehu dvoch rokoch z 0,5 percenta na štyri percentá a mierou nezamestnanosti 9,5 percenta.

Od globálnej finančnej krízy sa tieto „stress testy“ stali dôležitým prevenčným nástrojom centrálnych bánk. Pripomeňme, že v Británii museli byť v čase krízy zachraňované viaceré finančné domy, nakoľko neboli dostatočne silné, aby sa vyrovnali s finančným šokom.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať