Za kým stojí Wall Street v prezidentských voľbách?

Kto bude lepšia voľba pre amerických investorov? Bude to priekopníčka demokratickej strany, Hillary Clintonová, alebo jej republikánsky konkurent, Donald Trump?

Ako sa bude vyvíjať akciový index S&P500 v prípade že by sa prezidentom stal Donald Trump, a ako keď by vyhrala voľby H. Clintonová? To je otázka, ktorú sa snažíme zodpovedať.

Naším cieľom nie je detailne preskúmať ekonomické programy kandidátov, pretože tie sa ešte pravdepodobne výrazne zmenia. Napríklad je veľmi pravdepodobné, že Donald Trump bude musieť, v prípade, že bude zvolený za republikánskeho kandidáta, zmierniť svoju protekcionistickú rétoriku z pohľadu medzinárodného obchodu.

V dôsledku toho je naša metóda založená na historickej analýze priemerných zmien v indexe S&P500 počas prezidentských mandátov v rokoch 1930 až 2015.

Výsledok je jasný. Z historického hľadiska dosahoval počas vlády demokratického prezidenta index S&P500 väčšie zisky, ako počas vlády republikánskeho prezidenta. V priemere sa index zvýšil o 11 percent v prvom roku prezidentského mandátu demokrata, zatiaľ čo za čias republikánskych prezidentov index klesol o 1,25 percenta. Na konci funkčného obdobia bol rozdiel rovnako zarážajúci.

Táto analýza však neberie do úvahy celý rad ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú zmeny v indexe, ako napríklad menová politika, politická príslušnosť amerického kongresu, rastové trajektórie, alebo dokonca ani pozitívnu koreláciu s inými aktívami (napríklad s ropou).

Navyše nejde o ukazovateľ budúcej výkonnosti. Avšak naša metóda potvrdzuje názor z veľkej časti zdieľaný v podnikateľských kruhoch. Burza má radšej H. Clintonovú ako D. Trumpa.

Autor: Christopher Dembik, ekonóm Saxo Bank