Graf: Nová ekonomická katastrofa v Japonsku?

Zdá sa, že kým „Abenomika“ (označenie pre politiku premiéra Šinza Abeho) pomohla nahor akciám či cenám potravín, akosi úplne zabudla na zvyšovanie miezd. Skutočnosť je taká, že reálne mzdy (očistené o infláciu) sú teraz najnižšie od roku 1990.

Až rekordných 62% japonských domácností opísalo súčasné podmienky živobytia za tvrdé (viď 2. graf).

Reálne mzdy v Japonsku sú najnižšie od roku 1990

Premiér Šinzo Abé prišiel so sľubom, že Japonsko vytiahne z deflácie. Jeho logika bola založená na tom, že rastúce ceny povedú aj k vyšším platom a tým k zvýšenej spotrebe. Spotrebiteľské ceny rastú, avšak reálne mzdy akosi nabrali úplne iný smer.

62% domácností označilo súčasné podmienky živobytia za tvrdé
investicne.sk
Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať